Kapitalisaatiosopimukset

Kapitalisaatiosopimus on vakuutusyhtiön ja asiakkaan välinen sijoitussopimus. Se poikkeaa muista vakuutusyhtiön tarjoamista tuotteista (esimerkiksi säästö- tai sijoitusvakuutuksista) siinä, että kapitalisaatiosopimuksen perusteella ei vakuuteta ketään. Kapitalisaatiosopimus on aina määräaikainen, koska ei ole mitään vakuutustapahtumaa, joka muutoin päättäisi sopimuksen.

Kapitalisaatiosopimus voi olla sijoitussidonnainen, laskuperustekorkoinen (muita nimityksiä laskuperustekorkoiselle ovat esim. korkosidonnainen ja laskuperusteinen) tai näiden kahden yhdistelmä. Valinnalla on merkitystä tuoton ja riskin kannalta.

  • Sijoitussidonnaisessa kapitalisaatiosopimuksessa asiakas valitsee itse sopimukseen liittyvät sijoitukset, jotka usein ovat sijoitusrahastojen osuuksia tai niin sanottujen rahastokorien osuuksia. Tuotto määräytyy sen mukaan, miten sijoituskohteiden arvo kehittyy. Asiakas kantaa riskin siitä, että sijoituskohteiden arvo pienenee.
  • Laskuperustekorkoisessa kapitalisaatiosopimuksessa vakuutusyhtiö päättää, miten asiakkaiden maksuista kertyneet varat sijoitetaan eri sijoituskohteisiin. Tuotto muodostuu tavallisesti sopimuksessa sovitusta laskuperustekorosta ja asiakashyvityksestä. Laskuperustekorko voi olla kiinteä korko (esimerkiksi 0 tai 1,5 %) tai johonkin korkotekijään sidottu korko (esimerkiksi 3 kk:n euribor). Vakuutusyhtiö päättää asiakashyvitysten myöntämisestä vuosittain.

Sijoituspäätöstä harkittaessa kannattaa tutustua kapitalisaatiosopimuksen esitteeseen ja sopimusehtoihin. Ennen sopimuksen solmimista kannattaa pyytää vakuutusyhtiöltä kirjallinen tarjous, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot kapitalisaatiosopimuksesta

 

 

23.7.2012

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.