Kapitalisaatiosopimusten ominaisuuksia

Tuotenimi ei vielä kerro sopimuksen sisältöä

Kapitalisaatiosopimuksen tuotenimessä saatetaan mainita kapitalisaatiosopimus-sana, mutta kapitalisaatiosopimuksia markkinoidaan myös esimerkiksi sijoitussopimuksina tai säästösopimuksina. Tuotteen nimestä ei siten voi päätellä tuotteen sisältöä tai sen juridista muotoa, vaan sopimuksen sisältöön kannattaa tutustua tarkasti.

Kapitalisaatiosopimukset sopivat parhaiten pitkäaikaiseen säästämiseen

Kapitalisaatiosopimukset ovat pitkäaikaiseen (esim. yli viisi vuotta) säästämiseen ja sijoittamiseen tarkoitettuja. Sopimuksissa saattaa olla vähimmäissäästämisaikoja ja vaikka niitä ei olisikaan, saatetaan säästöjen nostamisesta säästöaikana periä huomattavia kuluja (takaisinostokulut).

Kapitalisaatiosopimusten verokohtelu eroaa muiden säästämiseen sopivien tuotteiden verokohtelusta

Sopimuksen tuottoa verotetaan vasta säästämisajan lopussa, joten sopimusaikana kertynyt tuotto lisää säästön tuottoa korkoa korolle -periaatteen mukaisesti.

Sijoitussidonnaiseen kapitalisaatiosopimukseen liitettäviä sijoituskohteita voidaan vaihtaa ilman, että mahdollista luovutusvoittoa verotettaisiin. Tällaisessa ”monikerroksisessa” tuotteessa sijoittajan kannattaa kuitenkin arvioida mahdolliset verohyödyt suhteessa eri tahojen perimiin palkkioihin: verohyöty voi kadota esimerkiksi sopimukseen valittujen sijoituskohteiden palkkioihin.

Sopimusta solmittaessa on kuitenkin syytä muistaa, että verosäännökset voivat muuttua ajan myötä.

 

 

 

17.5.2011

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.