Joukkovelkakirjalainojen riskit

Joukkovelkakirjalainoihin sijoitettaessa riskit ovat pienemmät kuin monissa muissa sijoitustuotteissa, mutta riskittömiä ne eivät kuitenkaan ole.

Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski

Joukkovelkakirjalainan merkittävin riski on liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski eli riski siitä, pystyykö lainan liikkeeseenlaskija lainan eräpäivänä (tai muina maksupäivinä) suoriutumaan velvoitteistaan eli maksamaan lainan nimellispääoman ja tuoton sijoittajille. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvyn arvioimiseksi joukkovelkakirjalainan esitteessä tai ohjelmaesitteessä kuvataan liikkeeseenlaskijan taloudellista asemaa ja toimintaan liittyviä riskejä.

Muita riskejä

Muita joukkovelkakirjalainaan liittyviä riskejä ovat muun muassa

  • Likviditeettiriski liittyy tilanteeseen, jossa joukkovelkakirja halutaan myydä kesken laina-ajan: ei ole varmaa, löytyykö joukkovelkakirjalle kiinnostuneita ostajia ja mikä on joukkovelkakirjasta tarjottu hinta. Yleensä liikkeeseenlaskijat antavat kukin omille lainoilleen takaisinostohinnan laina-aikana. Mikäli markkinoilla kuitenkin on ainoastaan yksi ostajataho, ei tarjottu hinta välttämättä ole paras mahdollinen lainaa myyvän sijoittajan kannalta. Tällöin joukkovelkakirjalainan ennenaikaisesta myynnistä voi syntyä tappiota.
  • Korkoriski: korkotason nousu heikentää joukkovelkakirjalainan ehtoja suhteessa muihin tuotteisiin, sillä sen korko ei nouse
  • Inflaatioriski: tuoton reaaliarvo pienenee inflaation noustessa
  • Valuuttakurssiriski, jos joukkovelkakirjalaina määritellään muussa valuutassa kuin eurossa
  • Debentuurin huonompi asema liikkeeseenlaskijan mahdollisessa konkurssitilanteessa

Ennen joukkovelkakirjalainan merkintää tulisi aina selvittää seuraavat asiat:

  • kuka on joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija,
  • onko lainalla takaus tai vakuus ja
  • millainen asema joukkovelkakirjalainalla on liikkeeseenlaskijan konkurssissa tai selvitystilassa.

 

 

 

16.11.2011

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.