Joukkovelkakirjalainat

Joukkovelkakirjalainat ovat pankkien, yritysten, valtioiden, kuntien ja muiden yhteisöjen liikkeeseen laskemia lainoja. Niiden runsas tarjonta antaa sijoittajalle mahdollisuuden valita omiin tarpeisiin ja tavoitteisiin sopivan sijoituskohteen.

Joukkovelkakirjalainoja ovat esimerkiksi

  • perinteiset joukkovelkakirjalainat kuten obligaatiot ja debentuurit,
  • osakesidonnaiset joukkovelkakirjalainat kuten vaihtovelkakirjalainat, sekä
  • indeksilainat, jotka ovat erilaisiin kohde-etuuksiin kuten indekseihin ja niiden yhdistelmiin sidottuja joukkovelkakirjalainoja. Indeksilainoja käsitellään näillä sivuilla Indeksilainat-kohdassa.

Perinteisten joukkovelkakirjalainojen tuotto-odotukset voivat jäädä moneen muuhun sijoitustuotteeseen verrattuna pienemmiksi, mutta vastapainona on usein vähäisempi riski.  Joukkovelkakirjalainat edellyttävät pääsääntöisesti 3–5 vuoden mittaista sijoitusaikaa. Joukkovelkakirjalainoihin sijoitettava määrä on yleensä vähintään 1 000 euroa, mutta sijoituksen vähimmäismäärä voi olla myös huomattavasti suurempi.

Joukkovelkakirjalainat ovat jälkimarkkinakelpoisia arvopapereita eli niitä voi myydä ja ostaa myös niiden liikkeeseenlaskun jälkeen. Niiden jälkimarkkinat eivät ole kuitenkaan yhtä aktiiviset kuin osakemarkkinat.

Sijoittajan kannattaa verrata esimerkiksi eri liikkeeseenlaskijoiden tarjoamien lainojen tuoton laskentaa ja palkkioita. Lainojen keskinäinen vertaaminen onkin sijoittajan kannalta yhtä tärkeää kuin huolellinen tutustuminen joukkovelkakirjalainan lainaehtoihin.

Myös joukkovelkakirjalainoihin liittyy riskejä

Perinteisten joukkovelkakirjalainojen ominaisuus on se, että sijoittajalle maksetaan lainan nimellispääoma takaisin joko lainan eräpäivänä tai esimerkiksi vuosittaisina lyhennyksinä.  Joukkovelkakirjalainoihin liittyy kuitenkin riski lainan liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Tämä  tarkoittaa tilannetta, jossa lainan liikkeeseenlaskija ei maksukyvyttömyyden vuoksi pysty maksamaan lainaa takaisin. Jos liikkeeseenlaskijariski toteutuu, sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman ja mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. Joukkovelkakirjalainoihin liittyy myös muita riskejä, joita käsitellään Riskit-kohdassa.

 

 

 

29.1.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.