Joukkovelkakirjalainojen ominaisuuksia

Joukkovelkakirjalainat ovat pankkien, yritysten, valtioiden, kuntien ja muiden yhteisöjen liikkeeseen laskemia lainoja, jotka on jaettu useaan samansisältöiseen ja -ehtoiseen joukkovelkakirjaan.

Joukkovelkakirjalainan nimellispääoma ja mahdollinen tuotto maksetaan takaisin sijoittajalle yleensä lainan eräpäivänä, mutta muitakin vaihtoehtoja voi olla.

Perinteisissä joukkovelkakirjalainoissa tuotto perustuu usein joko kiinteään tai vaihtuvaan korkoon. Lainan pääoma ja kertynyt korko voidaan maksaa takaisin eräpäivänä, tai vaihtoehtoisesti korkoa ja pääomaa voidaan maksaa takaisin vuosittain, esimerkiksi viiden vuoden lainassa kaksikymmentä prosenttia nimellispääomasta vuosittain. Jos pääomaa maksetaan takaisin vuosittain, pienenee vastaavasti myös nimellispääoma, jonka perusteella korko lasketaan.

Debentuuri eroaa perinteisestä joukkovelkakirjalainasta siten, että sen haltijoilla on muita velkojia huonompi asema, jos lainan liikkeeseen laskenut yhteisö menee konkurssiin. Joukkovelkakirjalainaa, jolla on tämä muita velkojia huonompi asema, on kutsuttava debentuuriksi. Pankkien liikkeeseen laskemia debentuureja ei pääsääntöisesti voida maksaa takaisin ennenaikaisesti.

Vaihtovelkakirjalainassa sijoittajalla on tavallisen joukkovelkakirjalainan lisäksi mahdollisuus vaihtaa velkakirja joko osittain tai kokonaan yhtiön osakkeisiin. Näin ollen sijoittaja saa vuosittaista tuottoa korosta sekä mahdollisuuden hyötyä yhtiön osakkeen kurssinoususta. Jos sijoittaja ei halua vaihtaa velkakirjaansa yhtiön osakkeisiin, vaihtovelkakirja maksetaan hänelle takaisin lainaehtojen mukaisesti. Vaihtovelkakirjan voi vaihtaa yhtiön osakkeisiin vain lainaehdoissa määriteltynä merkintäaikana.

Yleisölle tarjottavasta joukkovelkakirjalainasta on laadittava esite

Yleensä liikkeeseenlaskijan on julkistettava arvopaperimarkkinalain mukainen esite yleisölle tarjottavista joukkovelkakirjalainoista, jos lainan yksikkökoko tai minimimerkintämäärä on alle 100 000 euroa. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijan on julkistettava esite myös silloin, jos laina haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Esitteessä on annettava riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi joukkovelkakirjalainasta ja sen liikkeeseenlaskijasta. Lisätietoja esitteistä löytyy osiosta Kaupankäynti.

 

 

 

17.1.2014

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.