Kulut ja tuotot

Kustannukset

Joukkovelkakirjalainan merkinnästä voidaan periä merkintäpalkkio. Merkintäpalkkiosta tulee olla maininta lainaehdoissa.

Arvo-osuusmuotoisen joukkovelkakirjan säilytyksestä arvo-osuustilillä voidaan veloittaa säilytysmaksu.

Laina voidaan myös myydä ylikurssiin, jolloin sijoittajan lainasta maksama määrä on suurempi kuin lainan nimellisarvo. Etenkin korkoperusteisissa joukkovelkakirjalainoissa on yleensä vaihtuva emissiokurssi, joka tarkoittaa sitä, että merkintäaikana lainasta maksettava hinta vaihtelee yli tai alle lainan nimellispääoman.

Jos joukkovelkakirjalainan voi myydä ennen eräpäivää jälkimarkkinoilla, myyntihinta voi olla pienempi kuin nimellisarvo, jolloin myynnistä aiheutuu luovutustappiota.

Joukkovelkakirjan (korko)tuotosta peritään lähdevero.

Tuotto

Koronmaksun ajankohta vaikuttaa tuottoon

Joukkovelkakirjalainan tuotto muodostuu pääsääntöisesti korosta. Lainan korko maksetaan yleensä vuosittain ja lainan nimellispääoma eräpäivänä yhdessä viimeisen korkoerän kanssa. Mahdollista on myös, että lainan nimellispääomaa maksetaan takaisin koronmaksujen yhteydessä jo ennen lainan eräpäivää, jolloin koronmaksun perusteena oleva nimellispääoma pienenee. Esimerkiksi nimellispääomaltaan 1 000 euron lainaa, jolla on viiden vuoden laina-aika, voidaan maksaa vuosittain 20 % takaisin, jolloin ensimmäisenä vuonna korkoa lasketaan 1 000 eurolle, toisena vuonna 800 eurolle jne. Laina-ajalta alkuperäiselle nimellispääomalle muodostuva tuotto perustuu tässä tapauksessa myös siihen, millä tuotolla takaisinmaksettava määrä saadaan uudelleen sijoitetuksi lainan loppuaikaa vastaavaksi ajaksi.

Jos joukkovelkakirjalainan voi myydä ennen eräpäivää jälkimarkkinoilla, myyntihinta voi olla suurempi kuin nimellisarvo, jolloin myynnistä saa myyntivoittoa.

Tuottoon vaikuttaa myös emissiokurssi

Joukkovelkakirjalainan tuottoon vaikuttaa myös sen emissiokurssi eli se hinta, joka joukkovelkakirjasta maksetaan suhteessa nimellispääomaan. Tällöin puhutaan efektiivisestä korosta eli siitä, mitä nimelliskoron mukaan maksettava korko tuottaa joukkovelkakirjasta maksettavalle hinnalle. Jos emissiokurssi on alle nimellispääoman, on efektiivinen korko korkeampi kuin nimelliskorko, ja jos emissiokurssi on yli nimellispääoman, on efektiivinen korko vastaavasti nimelliskorkoa matalampi.

Esimerkkilaskelmia

A. Nimellispääoma 1 000 euroa, emissiokurssi 100 %, ei merkintäpalkkiota, vuosittainen korko 2,5 %, laina-aika 5 vuotta, takaisinmaksu 20 % vuosittain.

  1. vuoden jälkeen maksetaan 200 euroa pääomasta ja 25 euroa korkoa
  2. vuoden jälkeen maksetaan 200 euroa pääomasta ja 20 euroa korkoa
  3. vuoden jälkeen maksetaan 200 euroa pääomasta ja 15 euroa korkoa
  4. vuoden jälkeen maksetaan 200 euroa pääomasta ja 10 euroa korkoa
  5. vuoden jälkeen maksetaan 200 euroa pääomasta ja 5 euroa korkoa

→ Joukkovelkakirjan haltijalle maksetaan 75 euroa korkoa ja nimellispääoma takaisin. Kokonaistuotto on ((1075/1000)-1)*100=7,5 %, vuosittainen tuotto 2,5 % (jäljellä olevalle nimellispääomalle).

B. Muuten sama kuin esimerkissä A, mutta nimellispääoma maksetaan takaisin vasta laina-ajan päätyttyä.
1.–4. vuoden jälkeen maksetaan jokaisena vuonna 25 euroa korkoa
5.  vuoden jälkeen maksetaan korkoa 25 euroa ja nimellispääoma takaisin

→ Joukkovelkakirjan haltijalle maksetaan 125 euroa korkoa ja nimellispääoma. Kokonaistuotto on ((1125/1000)-1)*100=12,5 %, vuosittainen tuotto 2,5 %.

C. Sama kuin esimerkki B, mutta emissiokurssi on 110 %.
1.–4. vuoden jälkeen maksetaan jokaisena vuonna 25 euroa korkoa
5. vuoden jälkeen maksetaan korkoa 25 euroa ja nimellispääoma takaisin

→ Joukkovelkakirjan haltijalle maksetaan 125 euroa korkoa ja nimellispääoma. Kokonaistuotto on ((1125/1100)-1)*100=2,27 %, vuosittainen tuotto 0,45 %.

D. Sama kuin esimerkki B, mutta emissiokurssi on 90 %.
1.–4. vuoden jälkeen maksetaan jokaisena vuonna 25 euroa korkoa
5. vuoden jälkeen maksetaan korkoa 25 euroa ja nimellispääoma takaisin

→ Joukkovelkakirjan haltijalle maksetaan 125 euroa korkoa ja nimellispääoma takaisin. Kokonaistuotto on ((1125/900)-1)*100=25 %, vuosittainen tuotto 5 %.

 

 

 

1.8.2011

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.