Joukkovelkakirjojen hankkiminen: liikkeeseenlasku ja jälkimarkkinat

Joukkovelkakirjalainan voi hankkia myyntiaikana lainan liikkeeseenlaskun yhteydessä tai myöhemmin liikkeeseenlaskun jälkeen jälkimarkkinoilla. Joukkovelkakirjalainat lasketaan liikkeeseen joko paperi- tai arvo-osuusmuotoisina. Arvo-osuusmuotoista joukkovelkakirjaa varten sijoittajalla tulee olla arvo-osuustili.

Joukkovelkakirjojen hankkiminen liikkeeseenlaskun yhteydessä

Liikkeeseenlaskuun liittyvät esitteet

Esite voidaan laatia vaihtoehtoisesti joko joukkovelkakirjaohjelmaa tai yksittäistä joukkovelkakirjalainaa koskevana esitteenä. Suuremmat pankit käyttävät yleensä joukkovelkakirjalainojen tarjoamisessa ohjelmaesitettä. Joukkovelkakirjaohjelmasta laaditulla ohjelmaesitteellä voidaan tarjota useita eri lainoja 12 kuukauden aikana.

Ohjelmaesite muodostaa esitteen vasta kun siihen liitetään kulloinkin liikkeeseenlaskettavan joukkovelkakirjalainan lainakohtaiset ehdot ja lainakohtainen tiivistelmä. Ohjelmaesite sisältää lainan yleiset ehdot sekä lainan liikkeeseenlaskijaa koskevat tiedot, lainakohtaisissa ehdoissa on puolestaan kerrottu tarjousta ja tarjottavaa joukkovelkakirjalainaa koskevat relevantit ehdot, mukaan lukien maksettava korko ja laina-aika. Lainakohtaisessa tiivistelmässä esitetään kootusti liikkeeseenlaskijaa sekä kulloinkin kyseessä olevaa lainaa ja tarjousta koskevat keskeiset tiedot ja riskit.

Esite on pidettävä saatavissa liikkeeseenlaskijan internetsivustolla sekä lainan myyntipaikoissa. Hyväksytyt esitteet löytyvät myös Fivan esiterekisteristä.

Liikkeeseenlaskijat laativat usein lainojen markkinointia varten myös markkinointiesitteitä, joille ei ole olemassa tarkkoja sisältövaatimuksia. Markkinoinnissa annettavat tiedot eivät kuitenkaan saa olla harhaanjohtavia tai totuudenvastaisia. Sijoituspäätöksen tekeminen pelkästään markkinointiesitteen pohjalta ei ole suositeltavaa.

Emissiokurssin merkitys

Jos joukkovelkakirjalainan emissiokurssi on kiinteä 100 %, lainan merkintähinta vastaa lainan nimellisarvoa.

Emissiokurssi voi kuitenkin olla myös vaihtuva, ja se voi olla nimellisarvoa korkeampi tai alhaisempi. Mikäli emissiokurssi on lainan nimellisarvoa suurempi (yli 100 %), sijoittajan on hyvä tiedostaa tämän vaikutukset:

  • Tuottoa kertyy ainoastaan lainan nimellisarvolle, ei maksetulle ylikurssille.
  • Liikkeeseenlaskija on sitoutunut maksamaan takaisin lainan nimellisarvon, mutta ei maksettua ylikurssia. Sijoittaja voi siis menettää myös sijoittamaansa pääomaa siltä osin, kun lainasta on maksettu sen nimellisarvoa enemmän.

Joukkovelkakirjan hankkiminen tai myyminen jälkimarkkinoilla

Arvopaperimarkkinalain mukaiset joukkovelkakirjat ovat vapaasti luovutettavissa ja ne voidaan myös listata pörssiin. Pörssissä tapahtuva kaupankäynti ei joukkovelkakirjojen osalta ole kovinkaan aktiivista, joten käytännössä kaupankäynti etenkin perinteisten joukkovelka¬kirjalainojen osalta perustuu lainan liikkeeseenlaskijan lainalle laina-aikana tarjoamaan jälkimarkkinahintaan, joka voi olla yli tai alle lainan nimellisarvon. Usein sijoittajan ainoa vaihtoehto sijoituksen realisoimiseksi ennen laina-ajan päättymistä onkin myydä laina takaisin liikkeeseenlaskijalle.

Katso myös

 

 

3.4.2014

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.