Indeksilainojen ominaisuuksia

Indeksilainoja on monenlaisia, ja oikeastaan jokainen on ominaisuuksiltaan ja ehdoiltaan yksilöllinen. Lainat eroavat toisistaan esimerkiksi tuoton laskennan, kohde-etuuden ja laina-ajan suhteen.

Valtaosalle indeksilainoja on yhteistä se, että lainan nimellispääoma luvataan maksaa takaisin laina-ajan lopussa ja että lainan kohde-etuutena on esimerkiksi yleisesti tunnettu indeksi. Käänteislainat ja sertifikaatit muodostavat kuitenkin omat erilliset tuoteryhmänsä. Niille molemmille on yhteistä se, että pääoman takaisinsaanti ei ole varmaa. Erilliseksi tuoteryhmäksi voidaan katsoa myös lainat, joissa kohde-etuutena ei ole yleisesti tunnettu indeksi, vaan lainan tuotto riippuu aktiivisesta salkunhoidosta.

 • Indeksilaina
  Tavallisessa indeksilainassa koko nimellispääoma maksetaan yleensä takaisin laina-ajan lopussa kohde-etuuden kehityksestä riippumatta. Tuotto määräytyy jonkin yleisesti tunnetun indeksin perusteella. Tuotto lasketaan usein ns. osallistumisasteen (tuottokerroin) avulla, mutta yhä useammin laskennassa käytetään tätä monimutkaisempia tapoja.
 • Käänteislaina
  Käänteislaina eroaa tavallisesta indeksilainasta sekä pääoman takaisinmaksun että tuoton määräytymisen osalta. Käänteislainassa nimellispääomalle maksetaan kiinteä ja suhteellisen korkea korko. Pääoman takaisinmaksu sen sijaan riippuu kohde-etuuden kehityksestä. Jos kohde-etuuden arvon kehitys on positiivinen, nimellispääoma maksetaan takaisin kokonaisuudessaan. Negatiivinen arvon kehitys vähentää takaisin maksettavan pääoman määrää.
 • Sertifikaatti
  Sertifikaatit eroavat muista indeksilainoista siinä, että niissä sijoittaja voi menettää osan sijoittamastaan pääomasta, mutta tuotto-odotus on usein suurempi kuin tavallisissa indeksilainoissa. Sertifikaatit mahdollistavat hyvinkin erilaisia tuotto- ja riskirakenteita.
 • Varainhoitoon perustuvat indeksilainat
  Varainhoitoon perustuvassa indeksilainassa tuotto riippuu varainhoitajien aikaansaamasta tuotosta. Voidaankin puhua aktiivisesti hoidetusta indeksilainasta tai vaihtoehtoisesti arvopaperistetusta omaisuudenhoidosta. Kohde-etuuden erilaisuus asettaa liikkeeseenlaskijalle tavallisesta indeksilainasta poikkeavia lisävaatimuksia ennen kaikkea arvonlaskennan, raportoinnin sekä sijoitusstrategian kuvaamisen suhteen.

Lainojen ehdot ovat erilaisia

Jokainen indeksilaina on yksilöllinen sijoitustuote, joten samankin liikkeeseenlaskijan lainat eroavat lainaehdoiltaan toisistaan. Eroja voi olla esimerkiksi lainojen tuoton laskennassa, kohde-etuudessa, emissiokurssissa tai pääoman takaisinmaksussa. Sen sijaan lainojen yleiset ehdot ovat yleensä saman liikkeeseenlaskijan lainoissa samat, mutta eri liikkeeseenlaskijoiden välillä voi olla eroja. Tämän vuoksi sijoittajan tulee huolella tutustua juuri sen indeksilainan lainaehtoihin, johon hän on sijoittamassa.

 

 

 

16.11.2010

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.