Kulut ja tuotot

Kulut

ETF:t perivät osuudenomistajiltaan vuotuisen hallinnointipalkkion, kuten muutkin sijoitusrahastot. Hallinnointipalkkio ilmoitetaan yleensä prosentuaalisena kokonaiskulusuhteena (TER), joka sisältää myös säilytyskulut ja muut hallinnolliset kulut. Avaintietoesitteessä oleva juoksevat kulut -tunnusluku vastaa TER-lukua.Tämän lisäksi ETF:ää hallinnoiva yhtiö saattaa maksaa esimerkiksi salkun muokkaamisesta kaupankäyntipalkkioita, jotka eivät ilmene TERistä. Kaupankäyntikulut ovat kuitenkin yleensä huomattavasti pienemmät kuin aktiivisesti hoidetuilla sijoitusrahastoilla.

Muista sijoitusrahastoista poiketen kaupankäynnistä ETF-osuuksilla ei peritä merkintä- tai lunastuspalkkioita. Sen sijaan asiakas maksaa normaalit osakekaupankäynnin palkkiot arvopaperinvälittäjän kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Palkkion suuruus voi vaihdella ETF:n listauspörssin mukaan.

ETF-asiakkaalla on myös oltava arvo-osuustili, josta voidaan veloittaa säilytyspalkkio.

Kulujen vuoksi ETF:t eivät välttämättä sovi hyvin aivan pieniin sijoituksiin.

ETF-osuuksien osto- ja myyntinoteerausten välillä on vaihteleva hintaero (spread), toisin kuin sijoitusrahastoilla, joita yleensä ostetaan ja myydään samalla hinnalla. ETF:ien ostohinta on siten kullakin hetkellä jonkin verran myyntihintaa korkeampi. Tätäkin voi pitää sijoittajan kannalta kustannuksena. Hintaeron suuruus vaihtelee ETF:n likviditeetin ja markkinatakaussopimuksen perusteella. Yleensä ottaen spread muodostuu sitä kapeammaksi, mitä suurempi markkina-arvo ja kaupankäyntivolyymi ETF:llä on.

Tuotot

ETF:n tuotto vastaa sen sijoituskohteiden arvonkehitystä, joka puolestaan koostuu markkinahinnan kehityksestä ja mahdollisista osinko- tai korkotuotoista. Jos ETF:n sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa jonkin vertailuindeksin tuotto, on syytä selvittää indeksin sisältö ja osinkoverokohtelu. Jotkut ETF:t tilittävät sijoituskohteidensa osingot edelleen asiakkaalle vuosittain tai useammin. Tällöin sijoituksen tuotto muodostuu osingoista ja arvonkehityksestä. Toiset ETF:t sijoittavat osingot takaisin ETF:ään, jolloin ne kartuttavat sijoituksen arvoa.

 

 

 

29.1.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.