Kaupankäynti

Yksityissijoittajat voivat ostaa ja myydä ETF:iä arvopaperivälittäjien, kuten pankkien tai sijoituspalveluyritysten, kautta. ETF-kaupankäynti tapahtuu osakekaupan tapaan kansainvälisten pörssien jatkuvassa kaupankäynnissä. Erityisen runsaasti ETF:iä on tarjolla Yhdysvalloissa ja Saksassa. ETF:lle on tarjolla jatkuvat osto- ja myyntinoteeraukset listauspörssin aukioloaikana. Kaupan vastapuolena voi olla markkinatakaaja tai toinen sijoittaja.

Markkinatakaus

ETF:illä on lähtökohtaisesti markkinatakaus, eli muiden sijoittajien mahdollisten osto- ja myyntitarjousten lisäksi ETF:llä on myös liikkeeseenlaskijan tai sen sopimuskumppanin antamat jatkuvat osto- ja myyntinoteeraukset.

Markkinatakausmekanismi pitää ETF:n noteeraukset yleensä lähellä rahaston salkun markkina-arvoa: jos ETF:n hinta nousee sen sijoitusten arvoa korkeammaksi, markkinatakaaja voi ostaa ETF:n sijoituskohteita ja vaihtaa ne ETF-osuuksiksi. Jos taas ETF:n hinta laskee sijoitusten arvoa alemmaksi, markkinatakaaja voi ostaa ETF-osuuksia, purkaa ne ja myydä sijoitukset voitolla. Markkinahäiriötilanteissa ETF:n arvo voi kuitenkin poiketa rahaston salkun arvosta.

Kauppapaikkana on pörssi

ETF:iä on listattu useimpiin keskeisiin pörsseihin ympäri maailmaa. Monilla ETF:illä on useita samanaikaisia listauksia eri pörsseissä ja valuutoissa.

Suomessa on tällä hetkellä listattuna vasta muutama ETF. Useimpien suomalaisten arvopaperinvälittäjien kautta voi kuitenkin hankkia ETF:iä ulkomaisista pörsseistä.

Arvopaperivälittäjälle annettavassa toimeksiannossa on määriteltävä tarkasti, mitä ETF:ää, kuinka paljon ja mihin hintaan halutaan ostaa tai myydä. Toimeksianto voidaan tehdä päivän hintaan tai määrätyllä rajahinnalla. Jos toimeksianto on annettu päivän hintaan, kaupat toteutuvat vallitsevaan kurssitasoon. Jos ostotoimeksiannolle on asetettu rajahinta, kaupat voidaan tehdä joko rajahinnalla tai sitä alemmalla hinnalla. Vastaavasti myyntitoimeksiannossa kaupat voidaan tehdä asetetulla rajahinnalla tai sitä paremmalla hinnalla.

 

 

 

29.1.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.