Lainat ja rahoitus

Laina voi olla tarpeen, kun tehdään suuria hankintoja. Kyseessä on usein taloudellisesti merkittävä ja pitkäaikaista sitoutumista vaativa sopimus. Sen vuoksi kannattaa pyytää useampia lainatarjouksia ja valita saaduista vaihtoehdoista omaan tilanteeseen parhaiten sopiva.

Lainatarjouksia pyydettäessä ja tarjousten sopivuutta arvioitaessa kannattaa kiinnittää huomiota

• lyhennystapaan,
• korkoon,
• korkomarginaaliin sekä
• erilaisiin lainasta perittäviin kuluihin ja maksuihin. Tyypillisiä kuluja ja maksuja ovat esimerkiksi luotonvarausprovisio, järjestelypalkkio ja toimitusmaksu.

Nämä kaikki vaikuttavat lainan kokonaiskustannuksiin. Valintaa tehtäessä on kuitenkin hyvä ottaa kustannusten lisäksi huomioon myös muut asiakassuhteeseen liittyvät tekijät.

Ennen lainan ottamista kannattaa oma takaisinmaksukyky arvioida huolellisesti

Lainaa suunniteltaessa oma takaisinmaksukyky kannattaa arvioida huolellisesti. Kaikkien lainanhoitomenojen jälkeen tulisi jäädä rahaa myös normaaliin elämiseen ja vielä hieman säästöönkin mahdollisia ennakoimattomia menoja varten. Laina kannattaa mitoittaa niin, että taloudellisen tilanteen mahdollisesti huonontuessa on vielä liikkumavaraa. On hyvä muistaa, että lainan kustannukset kasvavat jos korot nousevat.

Lainahakemusta varten pankit tekevät selvityksen lainan hakijan maksukyvystä. Tässä yhteydessä lainan hakijalta kysytään tulot, menot, varallisuus ja muut velat. Maksukyvystä tehtävä selvitys hyödyttää myös lainan hakijaa ja auttaa arvioimaan omia mahdollisuuksia maksaa laina takaisin. Hakija itse vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja siten tehdyn arvion realistisuudesta. Harhaanjohtavien tietojen antaminen voi olla myös lainan irtisanomisperuste.

Selvitä lainaehdot ennen sitoutumista

Lainanantajalla on velvollisuus kertoa laina- ja muista sopimusehdoista. Tästä huolimatta myös lainan hakijan pitää itse selvittää lainasopimuksen sisältö ja lainaehdot ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Mahdolliset erityisehdot tulisi kirjata myös lainasopimukseen. Tällaisia erityisehtoja voivat olla esimerkiksi

• lyhennysvapaa
• maksuohjelman muutos
• ylimääräinen lyhennys
• viitekoron vaihto.

Ongelmia lainan takaisinmaksussa?

Jos lainasta selviytyminen jostain syystä vaikeutuu, kannattaa olla yhteydessä lainanantajaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kun yhteys otetaan ajoissa, on asiakkaan ja pankin yhdessä helpompi sopia lainan maksamiseen liittyvistä järjestelyistä, kuten lyhennysten lykkäyksestä tai kokonaan uudesta maksuohjelmasta. Esimerkiksi viivästyneiden maksujen aiheuttama maksuhäiriömerkintä kaventaa järjestelymahdollisuuksia merkittävästi.

 

 

 

29.1.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.