Yleisimpiä kysymyksiä pikaluotoista

Pikaluoton hankkimista harkitsevan on syytä selvittää tarkoin lainan korko ja muut ehdot.

Miksi Fiva ei valvo pikaluottoyrityksiä?

 • Fiva valvoo mm. luottolaitoslaissa tarkoitettuja luottolaitoksia, jotka ottavat vastaan yleisöltä takaisinmaksettavia varoja sekä tarjoavat omaan lukuunsa luottoja tai muuta rahoitusta. Tällainen toiminta edellyttää Fivan myöntämää toimilupaa. Pikaluottoja tarjoava yritys tulee Fivan valvontaan, jos se rahoittaa toimintansa yleisöltä hankituilla takaisinmaksettavilla varoilla (esimerkiksi talletuksilla). Fivan tämänhetkisten tietojen mukaan rahoituslähteenä ei ole käytetty tällaisia varoja.

Kuka sitten valvoo pikaluottoyrityksiä?

 • Silloin, kun kyse on liikkeenharjoittajan ja kuluttajan välisestä suhteesta, luotonanto kuuluu yleiseen kuluttajansuojan valvontaan. Kuluttajaviranomaiset valvovat kuluttajansuojan toteutumista eli esimerkiksi yrityksen markkinointia ja sopimusehtojen lainmukaisuutta. Jos harjoitettava toiminta ei edellytä toimilupaa, mm. itse yrityksen vakavaraisuutta tai hallinnon luotettavuutta ei valvo kukaan.
 • Kuluttajansuojalainsäädännön uudistuttua 1.12.2010 alkaen myös pikaluottoyritysten on rekisteröidyttävä luotonantajarekisteriin Etelä-Suomen Aluehallintovirastoon.
 • On myös huomattava, että pikaluottoyrityksiä koskevat rahanpesulainsäädännöstä tulevat velvoitteet, joiden rikkomukset johtavat aina viranomaistoimiin.

Mitä voin tehdä, jos joku on ottanut luoton minun henkilötiedoillani?

 • Vilpillisestä toiminnasta on syytä ilmoittaa ensin luoton antaneelle yritykselle. Tämän jälkeen kannattaa tehdä tutkintapyyntö poliisille. Kiinnijäämisriski on korkea, koska luotonhakuvaiheessa annettujen puhelin- ja tilitietojen perusteella poliisi pääsee helposti tekijän jäljille.

Joudunko maksamaan, jos joku muu on ottanut henkilötiedoillani luoton?

 • Jos joku on ottanut luottoa ilman lupaa ja väärennetyillä henkilötiedoilla, hän syyllistyy rikoslain mukaiseen petoksen tai törkeän petoksen yritykseen. Henkilö, jonka henkilötiedoilla luotto on vilpillisesti otettu, ei vastaa lainasta eikä näin ollen joudu sitä myöskään maksamaan. Pikaluottoyritys on aina vastuussa luotonhakijan tunnistamisesta. Jos henkilö sen sijaan tietää henkilötietojaan käytettävän luottoa otettaessa, hän myötävaikuttaa luoton ottamiseen ja myös vastaa luotosta ja sen takaisinmaksusta.

Voiko pikaluoton vielä perua, jos tulee katumapäälle?

 • Kuluttajansuojalain mukaan etäluotto, jollaiseksi myös pikaluotot määritellään, voidaan peruuttaa 14 päivän kuluessa.

Voiko alle 18-vuotias ottaa pikaluoton?

 • Pääsääntö on se, että alle 18-vuotias ei voi solmia velkasuhdetta ilman edunvalvojansa (holhooja) suostumusta. Oikeustoimi, jonka tekemiseen vajaavaltaisella ei ole oikeutta, ei sido häntä, jollei hänen edunvalvojansa ole antanut siihen suostumustaan.

Kuinka paljon luotosta voi periä korkoa?

 • Alle 2 000 euron luoton todellisen vuosikoron enimmäismäärä on lainsäädännöllä rajoitettu 1.6.2013 lähtien. Todellinen vuosikorko saa olla enintään korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä. Esimerkiksi 1.7.–30.6.2014 välisenä aikana todellisen vuosikoron enimmäismäärä on 50,5 %. Sen sijaan edellä mainittu rajoitus ei koske 2 000 euron tai sitä suurempien lainojen korkoa. Koronkiskonnasta säädetään rikoslaissa, mutta siinä ei määritellä mitään prosenttilukua, jonka ylittyessä kyseessä olisi aina kiskonta.

Tekevätkö yritykset yhteistyötä sen välttämiseksi, että asiakas ottaa usealta yritykseltä pikaluottoja pienen ajan kuluessa ja velkaantuu näin yhä enemmän?

 • Yrityksillä ei ole velvollisuutta tällaiseen yhteistoimintaan. Suomessa ei ole positiivista luottotietorekisteriä, josta luottoa myöntävät yritykset saisivat tietoja asiakkaan muista luotoista esimerkiksi ylivelkaantumisen estämiseksi. Yrityksillä on mahdollisuus tarkistaa se, että asiakkaalla ei ole maksuhäiriömerkintöjä. Lisäksi yritysten tulisi arvioida asiakkaan luottokelpoisuutta tuloja ja muita taloudellisia olosuhteita koskevien riittävien tietojen perusteella. Näitä tietoja ovat tulojen lisäksi asiakkaan menot, velat ja varat sekä mahdolliset takausvastuut.

Mitä lainaa ottaessa pitäisi ottaa huomioon?

 • Velanottajan on syytä harkita lainanottotarvettaan ja selvittää tarkoin lainan korko ja muut ehdot sekä vertailla eri vaihtoehtoja. Todellinen vuosikorko kannattaa ottaa aina huomioon myös lyhytaikaisissa luotoissa. Pikaluotot eivät ole edullisia. On muistettava, että laina on aina maksettava takaisin. Ylivelkaantumista kannattaa varoa.

 

Muualla verkossa

 

17.2.2014

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.