Kuluttajaluottojen ominaisuuksissa on eroja

Asiakkaille tarjotaan monenlaisia kuluttajaluottoja, joista monesti käytetään puhekielessä termiä kulutusluotto. Tarjolla on niin tililuottoja (muun muassa korttiluottoja ja luotollisia tilejä) kuin kertaluottoja (esimerkiksi velkakirjalainoja ja pikavippejä). Kuluttajaluoton ottamista tulee aina harkita huolellisesti. Lisäksi on hyvä pohtia voisiko jonkin hankinnan rahoittaa luoton sijaan etukäteen säästämällä.

Vaikka kuluttajaluotot ovat yleisiä ja niiden hakeminen melko vaivatonta, on hyvä muistaa, että kuluttajaluottoja käytettäessä voi huomaamatta ylivelkaantua. Myös elämäntilanteiden muutokset saattavat vaikuttaa kykyyn maksaa luotto takaisin. Kuluttajaluottoon liittyy taloudellisia riskejä – esimerkiksi luoton maksujen laiminlyönnistä voi saada maksuhäiriömerkinnän, mikä hankaloittaa huomattavasti tavallista arkielämää.

Kuluttajaluottoja tarjoavat muun muassa pankit ja rahoitusyhtiöt

Kuluttajaluottoa ottaessasi tarkista aina, kuka luoton myöntää. Esimerkiksi kodinkoneita ja huonekaluja ostettaessa kuluttajaluoton myöntää yleensä rahoitusyhtiö, vaikka sopimus tehdäänkin kaupassa. Kuluttajaluottoja myöntävät monet palveluntarjoajat, joista Finanssivalvonta valvoo pankkeja ja pankkisidonnaisia rahoitusyhtiöitä. Suomessa pelkän luotonantotoiminnan harjoittamiseen ei tarvita Finanssivalvonnan myöntämää toimilupaa. Muiden kuin Finanssivalvonnan valvonnassa olevien luotonantajien tulee rekisteröityä Etelä-Suomen aluehallintoviraston luotonantajarekisteriin. Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo kaikkea kuluttajiin kohdistuvaa luotonantoa.

Kuluttajaluoton hinta kannattaa selvittää etukäteen

Kuluttajaluotoista perittävät kustannukset vaihtelevat. Luotolla maksettaessa aiheutuu yleensä ylimääräisiä kustannuksia verrattuna siihen, että ostos maksettaisiin heti, esimerkiksi etukäteissäästöillä. Kuluttajaluottoa harkitsevan onkin syytä perehtyä luottoehtoihin, luotosta perittävään korkoon ja muihin maksuihin, kuten tilinavausmaksuun ja tilinhoitomaksuun.

Lainatarjousten vertailua helpottaa se, että kuluttajaluotoista on kerrottava todellinen vuosikorko ja niistä on annettava keskeiset luottosopimusta ja kuluttajan oikeuksia koskevat tiedot ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomakkeella. Luoton tarjoajilla on siis velvollisuus ilmoittaa luoton todellinen vuosikorko sekä luottoja markkinoitaessa että luottosopimuksessa. Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan korkoprosenttia, jossa luoton varsinaisen korkoprosentin lisäksi otetaan huomioon muut luottokustannukset (esimerkiksi tilinavausmaksu, osamaksulisä, tilinhoito- ja käsittelymaksut) sekä lyhennysaikataulu.

Kuluttajaluoton voi peruuttaa 14 päivän kuluessa luottosopimuksen tekemisestä. Tässä tilanteessa voi kuitenkin olla mahdollista, että lainan antaja vaatii korvauksena luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut asiakkaan käytettävissä. Tarkemmat luoton peruuttamista koskevat säännökset löytyvät kuluttajansuojalaista.

Luoton eräännyttämisestä on sovittava luottosopimuksessa

Kuluttajaluottoa koskevassa sopimuksessa voidaan sopia, että luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto maksettavaksi kerralla, jos lainan maksuerän maksaminen viivästyy. Tällöin lainanottajalla on velvollisuus maksaa laina takaisin yhdellä kerralla. Tarkemmat luoton eräännyttämistä koskevat säännökset löytyvät kuluttajansuojalaista.

Korttiluotto ja luotollinen tili ovat tililuottoja

Korttiluotto/luottokortti

Korttiluottoa voidaan käyttää monipuolisena maksuvälineenä. Luottokortit voidaan jakaa yleisluottokortteihin ja erityisluottokortteihin.

Yleisluottokortit ovat yleensä kansainvälisiä luottokortteja. Ne käyvät maksuvälineenä suurimmassa osassa kotimaan liikkeistä, ulkomailla sekä internetissä. Myös käteisnostot ja laskujenmaksu näillä korteilla on usein mahdollista.

Erityisluottokortit käyvät maksuvälineenä vain kortin myöntäneessä liikkeessä ja sen kanssa samaan ryhmään kuuluvissa liikkeissä tai yhteistyöliikkeissä.

Luottokortista peritään vuosimaksun lisäksi myös muita kuluja, kuten lainan korko. Laskun voi yleensä maksaa joko kertasuorituksena eräpäivänä tai ennalta sovitun suuruisina kuukausilyhennyksinä. Kuukausilyhennyksiä käytettäessä maksettavien korkojen määrä kasvaa.

Luotollinen tili

Luotollinen tili sopii pienehköön lainantarpeeseen. Tällöin tilillä on tarvittaessa käytettävissä ennalta sovitun suuruinen luottoraja eli limiitti. Tilille maksettavat suoritukset, esimerkiksi palkka, vähentävät käytettyä limiittiä. Luotolliset tilit ovat vähentyneet korttituotteiden myötä, mutta eivät ole kokonaan poistuneet valikoimista. Erityisesti yrityksillä luotollinen tili helpottaa kassanhallintaa.

Korko lasketaan käytössä olevan luottomäärän mukaan. Jos tili on pitkään lainan puolella, saattavat korot ja muut kustannukset helposti nousta korkeiksi.

Velkakirjalaina, osamaksu ja pikaluotot ovat kertaluottoja

Velkakirjalaina

Pankin myöntämä velkakirjalaina sopii hyvin suurempia hankintoja varten. Velkakirjalainassa lainanottaja saa sovitun lainamäärän käyttöönsä ja sitoutuu maksamaan sen takaisin sovitun maksuohjelman mukaisesti.

Velkoja saattaa haluta lainasummalle ulkopuolisen vakuuden (takauksen tai pantin). Lainanottajan ja erityisesti mahdollisen takaajan on hyvä muistaa, että laina voidaan periä kokonaisuudessaan takaajalta tai pantista, jos laina jostain syystä jää velalliselta hoitamatta.

Osamaksu

Osamaksua käytetään usein luottomuotona suuremmissa hankinnoissa, esimerkiksi autokaupassa. Ostettavan esineen omistusoikeus ei siirry heti ostajalle. Myyjä voi pidättää joko oikeuden esineen takaisin ottamiseen tai omistusoikeuden esineeseen siihen asti, kun koko hinta tai ainakin määrätty osa maksueristä on maksettu.

Pikaluotto

Pikaluotolla tarkoitetaan yleensä vakuudetonta, alle kolmen kuukauden pituista, lainaa, jota tarjotaan matkapuhelimen tai internetin kautta. Pikaluottoja tarjoavia yrityksiä on markkinoilla runsaasti.

Vaikka Finanssivalvonta ei valvo pikaluottoja tarjoavia yrityksiä, se voi antaa rahoitusmarkkinoiden valvojan ominaisuudessa tietoa pikaluotoista. Sivun oikean reunan linkistä löytyy yleisimpiä pikaluottoihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Pikaluottoa tarjoavien palveluntarjoajien on rekisteröidyttävä Etelä-Suomen Aluehallintoviraston luotonantajarekisteriin. Kuluttajaviranomaiset voivat puuttua toimintaan silloin, jos se on kuluttajien kannalta sopimatonta. Kuluttajien asemaa turvaa kuluttajalainsäädäntö.

Muualla verkossa

Lue lisää pikaluotoista

 

22.1.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.