Korot, kulut ja lyhennystavat vaikuttavat kokonaiskustannuksiin

Lainan kokonaiskustannuksiin vaikuttavat lainasta maksettava korko, lainaan liittyvät maksut, laina-aika sekä lainan lyhennystapa. Ennen lainasopimuksen tekemistä kannattaa vertailla lyhennystapoja ja selvittää eri lyhennystapojen kokonaiskustannukset ja se, painottuvatko kustannukset laina-ajan alku- vai loppupäähän. Pidempi laina-aika lisää lainasta aiheutuvia kokonaiskustannuksia.

Kiinteä korko vai viitekorkoon sidottu laina?

Lainan korko voi olla joko kiinteä tai sidottu viitekorkoon.

  • Kiinteä korko pysyy nimensä mukaisesti samana sovitun ajan eikä muutu esimerkiksi yleisen korkotason vaihtelun mukaan
  • Viitekorkoon sidotun lainan korko vaihtelee: jos viitekorkona on esimerkiksi 12 kuukauden euribor, korko tarkistetaan 12 kuukauden välein. Yleisimmin käytettyjä viitekorkoja ovat euriborkorot ja pankkien omat primekorot. Koron vaihtelu vaikuttaa lainasta aiheutuviin kustannuksiin.

Viitekorkoon sidotun lainan kokonaiskorko muodostuu viitekorosta ja asiakaskohtaisesta marginaalista. Jos esimerkiksi viitekorko on 1,50 % ja pankin pyytämä marginaali 1,20 %, on asiakkaan lainakorko 2,70 %. Marginaalin suuruuteen vaikuttavat mm. asiakkaasta lainanantajalle aiheutuva riski, lainan käyttötarkoitus ja lainalle annettava vakuus.

Todellinen vuosikorko koostuu korosta ja muista kuluista

Lainaa nostettaessa lainanantaja yleensä perii asiakkaalta erilaisia maksuja. Tällaisia maksuja voivat olla mm. luotonvarausprovisio, järjestelypalkkio sekä toimitusmaksu. Ne vaihtelevat lainamäärän, lainaehtojen ja lainanantajan mukaan.

Esimerkkinä voidaan käyttää 100 000 euron tasalyhennyslainaa, jonka laina-aika on 15 vuotta ja viitekorko 3 %.

  • Pankki A tarjoaa lainaa 0,5 % marginaalilla ja veloittaa lainaa nostettaessa kuluja 650 euroa.
  • Pankki B tarjoaa vastaavaa lainaa 0,6 % marginaalilla mutta ilman kuluja.

Kumpi vaihtoehdosta on asiakkaalle edullisempi?

Nopeasti tarkastellen vaihtoehto A alhaisempine marginaaleineen tuntuu houkuttelevammalta. Todellisuudessa vaihtoehdot ovat asiakkaalle lähes samanhintaisia, kun huomioon otetaan laina-aika ja rahan aika-arvo.

Erilaisten lainaan liittyvien maksujen määrä vaikeuttaa eri lainatarjousten vertailua. Lainatarjousten kustannuksia voi kuitenkin vertailla todellisen vuosikoron avulla. Todelliseen vuosikorkoon sisältyy varsinaisen koron lisäksi myös muut lainasta aiheutuvat kulut. Todellinen vuosikorko lasketaan vahvistetun kaavan mukaisesti. Lainanantaja on velvollinen ilmoittamaan markkinoinnissaan ja lainasopimuksissa lainan todellisen vuosikoron.

Lyhennystapa

Lainan lyhennystapoja on käytännössä valittavissa kolme:

  • Annuiteettilainaa maksetaan takaisin samansuuruisina maksuerinä, jotka sisältävät sekä lainapääoman lyhennyksen että korkokulut. Viitekoron muuttuessa maksuerän suuruus muuttuu, mutta laina-aika pysyy muuttumattomana.
  • Tasaerälainaa maksetaan takaisin samansuuruisina maksuerinä, jotka sisältävät sekä lainapääoman lyhennyksen että korkokulut. Viitekoron muuttuessa maksuerä pysyy muuttumattomana, mutta laina-aika muuttuu.
  • Tasalyhennyslainaa maksetaan takaisin tasasuuruisin lainapääoman lyhennyksin, mutta maksuerän suuruus vaihtelee korkotason mukaisesti. Korko lasketaan jäljellä olevalle pääomalle. Viitekoron muuttuessa maksuerän suuruus muuttuu, mutta laina-aika pysyy muuttumattomana.

 

Muualla verkossa

 

25.3.2014

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.