RS-järjestelmä

Uuden asunnon rakennuttaja saattaa joutua taloudellisiin vaikeuksiin, ja silloin asunnon rakentaminen voi jäädä kesken. Yhtiöllä saattaa myös olla enemmän velkaa kuin ostaja on odottanut. Asunnon ostajien etuja asunnon rakennusvaiheessa suojaa ns. RS-järjestelmä, jota säännellään asuntokauppalaissa.

Rakennuttajan on mm. asetettava yhtiön ja osakkeenostajien hyväksi vakuudet. Vakuuksilla pyritään turvaamaan kohteen valmistuminen ja valmistumisen jälkeen ilmenneiden puutteiden ja vikojen korjaaminen siinä tapauksessa, että rakennuttaja joutuu maksuvaikeuksiin.

Vakuuksien lisäksi muita tärkeitä suojamääräyksiä ovat seuraavat:

  • Rakentamisvaiheen kauppa on tehtävä kirjallisesti.
  • Myyjän on jätettävä lain edellyttämät turva-asiakirjat säilytettäväksi pankkiin tai aluehallintovirastoon. Turva-asiakirjoja ovat mm. yhtiöjärjestys, vakuusasiakirjat, taloussuunnitelma sekä rakennuslupa ja piirustukset.
  • Turva-asiakirjojen säilyttäjän tulee painattaa osakekirjat hyväksytyssä painolaitoksessa ja säilyttää ne.
  • Ostajilla on oikeus valita edustajikseen rakennustyön tarkkailija ja tilintarkastaja.

Lyhenne RS tulee sanoista ”rahalaitosten neuvottelukunnan suosittelema”. RS-järjestelmän kehittivät alun perin pankit 1970-luvulla. Vuodesta 1995 alkaen säännökset ovat olleet asuntokauppalaissa. Laki turvaa kuluttajille tietyt oikeudet, joista ei voida pätevästi sopia toisin.

Lisätietoja RS-järjestelmästä saat Rakennusteollisuus RT:n kotisivulta ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkopalveluista.

 

 

15.4.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.