Asuntolainat

Monille oman asunnon ostaminen on elämän suurin sijoituspäätös. Siksi sitä varten otettavaa lainaa kannattaa harkita huolellisesti.


Asuntolainaa otettaessa on päätettävä

 • kuinka paljon lainaa halutaan ja voidaan ottaa
 • millainen omarahoitusosuus on sopiva
 • millä aikavälillä laina kyetään maksamaan pois
 • kuinka usein lainaa lyhennetään
 • mikä on lyhennystapa
 • mihin korkoon laina sidotaan (kiinteä korko, viitekorko)
 • miltä riskeiltä halutaan suojautua ja miten niiltä suojaudutaan.

Laina-aika voidaan nykyisin venyttää hyvinkin pitkäksi – esimerkiksi 25 vuoden luotot ovat mahdollisia. Lainaa harkittaessa tulee aina ottaa huomioon se, missä suhteessa lainapääoma on omaan lainanhoitokykyyn, varallisuuteen sekä erityisesti rahoitettavan asunnon arvoon.

Asuntolainaa varten tarvitaan yleensä aina vakuus, joka voi olla esimerkiksi ostettava asunto täydennettynä tarvittaessa muilla vakuuksilla.

Lainakatto 

Asuntolainan määrä saa olla enintään 85 % vakuuksien käyvästä arvosta lainaa myönnettäessä (enimmäisluototussuhde eli lainakatto). Lainakattosääntelyn mukaisesti asunnon ostajalla tulee näin olla vähintään 15 % prosenttia omia säästöjä tai riittävästi muita vakuuksia. Poikkeuksena tähän on ensiasunnon hankintaa varten otettu luoton määrä, joka saa olla enintään 95 % vakuuksien käyvästä arvosta luottoa myönnettäessä.

Asuntoa ei siis voi ostaa kokonaan lainalla, jos vakuutena on ainoastaan ostettava asunto. Viisitoista prosenttia (tai ensiasunnossa viisi prosenttia) asunnon hinnasta on katettava säästöillä tai muilla vakuuksilla.

Luoton enimmäismäärää laskettaessa hyväksyttäviä vakuuksia ovat:

 • ensisijainen asuntopantti (asunto-osakeyhtiön osakekirjat, kiinteistön panttikirjat, asumisoikeussopimuksen pääoma-arvo, osaomistussopimuksen pääoma-arvo)
 • muut asuntopantit mukaan lukien vapaa-ajan asunnot
 • talletusvakuudet
 • muut reaalivakuudet (esim. osakkeet, rahasto-osuudet)
 • saadut vierasvelkapantit

Lainakaton laskennassa ei käytännössä oteta huomioon valtiontakausta eikä vakuutusyhtiön tai toisen luottolaitoksen myöntämiä täytetakauksia. Lisäksi henkilötakaus on rajattu hyväksyttävien vakuuksien ulkopuolelle.

Finanssivalvonta on antanut määräyksiä ja ohjeita lainakaton laskennasta.

Vakuuksien arvostus pankissa

Lainakattosääntelyllä ei ole vaikutusta pankkien vakuusarvostukseen. Pankit määrittelevät asunnon vakuusarvoksi yleensä 60–80 % asunnon käyvästä arvosta. Tämän lisäksi pankit yleensä vaativat lainalle lisävakuuksia. Pankki päättää, mitä ja millä arvolla se näissä tilanteissa vakuudeksi hyväksyy.

Lisävakuuksien osalta kannattaa selvittää, voiko lainaan saada esimerkiksi valtiontakauksen tai pankin tarjoaman takauksen.

Lisätietoja muualta verkosta

Asuntolainojen korot ovat tällä hetkellä vähennyskelpoisia verotuksessa tiettyyn rajaan asti. Lisätietoja löytyy verohallinnon verkkopalvelusta Henkilöasiakkaan vero-oppaasta, johon on linkki tämän sivun oikeassa reunassa.

Valtio myöntää tietyin edellytyksin korkotukea asuntolainoihin. ASP-järjestelmä eli asuntosäästöpalkkiojärjestelmä on 15–39-vuotiaiden ensiasunnon ostajien käytettävissä.

Oman asunnon rahoitusvaihtoehdoista saa lisätietoja Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkopalvelusta sekä pankeista ja niiden verkkopalveluista.

4.9.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.