Tasalyhennyslaina

Tasalyhennyslainassa lainan pääomaa maksetaan takaisin tasasuuruisin lyhennyksin, mutta maksuerän suuruus vaihtelee koron vuoksi: lainapääoman lyhennyksen lisäksi kuhunkin maksuerään lisätään lainapääomalle kertynyt korko korkokauden ajalta.  Jos lainan viitekorko muuttuu, maksuerän suuruus muuttuu, mutta laina-aika pysyy muuttumattomana.

Jos lainan viitekorkona käytetään esimerkiksi 12 kuukauden euriborkorkoa, tarkistetaan lainan korko kerran vuodessa. Viitekoron pysyessä ennallaan, maksettavien korkojen määrä vähenee pääoman pienentyessä. Jos viitekorko sen sijaan muuttuu, tasalyhennyslainan maksuerä reagoi muutokseen voimakkaammin kuin annuiteetti- tai tasaerälainassa. Esimerkiksi korkojen noustessa annuiteettilainassa lyhennyksen osuus pienenee, mikä pienentää korkojen nousun vaikutusta. Tasalyhennyslainassa lyhennyksen osuus pysyy muuttumattomana korkotasosta riippumatta, jolloin kertyneiden korkojen kasvu näkyy kokonaisuudessaan myös maksuerässä.

Koska lainan pääoman lyhennys pysyy aina samana lainakorosta riippumatta, lainapääoma lyhenee tasaisesti ja yleensä alussa nopeammin kuin annuiteettilainassa tai tasaerälainassa. Tällöin myös velkarasitus pienenee nopeimmin.

Tasalyhennyslainalle on tyypillistä, että

  • korkokertymät ja lyhennykset on helppo laskea
  • alussa maksuerät ovat huomattavasti vastaavan pituista annuiteetti- tai tasaerälainaa suuremmat, mutta laina-ajan kuluessa ja lopussa maksuerät ovat vastaavasti pienempiä
  • erät ja velkarasitus pienenevät nopeammin kuin muissa vaihtoehdoissa.

Lue lisää lyhennystavoista

 

8.7.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.