Tasaerälaina

Tasaerälainassa lainaa maksetaan takaisin aina samansuuruisina maksuerinä, jotka sisältävät sekä lainapääoman lyhennyksen että korkokulut. Jos lainan viitekorko muuttuu, maksuerä pysyy muuttumattomana, mutta laina-aika muuttuu.

Jos lainan viitekorkona käytetään esimerkiksi 12 kuukauden euriborkorkoa, tarkistetaan lainan korko kerran vuodessa. Viitekoron pysyessä ennallaan myös maksuerät pysyvät koko laina-ajan samansuuruisina. Kuten viitekoron pysyessä muuttumattomana, myös viitekoron muuttuessa tasaerälainan maksuerä pysyy samana. Sen sijaan koron muuttumisen seurauksena laina-aika muuttuu: laina-aika pitenee, jos korko nousee, ja lyhenee, jos korko laskee. Koron noustessa voidaan myös sopia, että laina-ajan pitenemisen sijaan koko jäljellä oleva laina maksetaan viimeisessä maksuerässä (ns. tasauserä).

Tasaerälaina saattaa yllättää viitekoron noustessa

Matalan korkotason aikana otettu tasaerälaina saattaa yllättää viitekoron noustessa: lyhennysosuus voi muuttua suhteellisen pieneksi ja maksuerä koostua lähes pelkästään korkokuluista. Tällöin lainapääoma lyhenee odotettua hitaammin ja kokonaiskorkokulut voivat nousta paljon alkuperäistä korkeammalle. Viitekoron nousu voi myös johtaa tilanteeseen, jossa tasaerä ei enää riitä lainasta perittävän koron kattamiseen. Lainaehdoissa tulisi sopia siitä, miten tällaisessa tilanteessa menetellään.

Riski on olemassa myös silloin, kun pankin kanssa on sovittu tasauserästä, joka maksetaan laina-ajan päättyessä. Tämä johtuu siitä, että tasauserällä maksetaan kerralla koko jäljellä oleva laina ja näin vältetään korkokulut, jotka syntyvät alkuperäisen suunnitelman ylittävältä laina-ajalla. Tasauserän suuruus voi kuitenkin muodostua ikäväksi yllätykseksi laina-asiakkaalle, mikäli korkojen nousu tapahtuu heti laina-ajan alussa ja korkojen nousu on useita prosenttiyksiköitä.

Esimerkkinä voidaan käyttää 100 000 euron tasaerälainaa, jonka korko on lainaa otettaessa 2 %, laina-aika 25 vuotta ja kuukausierä 424 euroa. Jos korko nousisi 3 prosenttiyksikköä kolmen vuoden kuluttua lainan ottamisesta, laina-aika pitenisi 47 vuoteen. Lainaa olisi tällöin alkuperäisessä aikataulussa 25 vuodessa lyhennetty vasta noin kolmasosa, ja lainaa olisi 25 vuoden kuluttua edelleen jäljellä 68 000 euroa. Alkuperäisen lyhennysaikataulun säilyttämiseksi kuukausittainen lyhennyserä pitäisi korottaa 566 euroon.

Oletukset:

  • Lainan määrä 100 000 euroa
  • Laina-aika 25 vuotta
  • Kuukausierä pidetään ennallaan

 

Tasaerälaina, kun korko nousee 3 vuoden kuluttua 3 prosenttiyksiköllä
Sopimuskorko Kk-erä Lainapääoma
3. vuoden lopussa
Toteutunut korko
4. vuodesta lähtien
Maksettava
tasauserä*
Uusi laina-aika yhteensä**
2 % 423,85 € 90 466 € 5 % 67 978 € 47 v 2 kk
3 % 474,21 € 91 565 € 6 % 82 615 € 59 v 3 kk
4 % 527,84 € 92 574 € 7 % 100 179 €
5 % 584,59 € 93 494 € 8 % 121 227 €
6 % 644,30 € 94 324 € 9 % 146 420 €

* Tasauserän suuruus vastaa alkuperäisen laina-ajan lopussa maksamatta olevaa määrää ja se maksetaan kerralla laina-ajan lopussa.
** Kokonaislaina-aika pidennyksen kanssa.

Tasaerälainalle on tyypillistä, että

  • maksuerät eivät reagoi korkojen muutoksiin
  • laina-aika saattaa venyä hyvin pitkäksi korkojen noustessa
  • mahdollinen tasauserä saattaa kasvaa huomattavan suureksi korkojen noustessa.

Lue lisää lyhennystavoista

 

8.7.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.