Lyhennystapa vaikuttaa korkokustannuksiin

Koko laina-ajalta maksettavien korkojen yhteenlaskettu määrä on selvästi pienin tasalyhennyslainassa. Toisaalta tasalyhennyslainan kuukausittaiset maksuerät ovat laina-ajan alussa suuremmat kuin muissa lyhennystavoissa, koska lainapääomaa lyhennetään nopeammin kuin muissa vaihtoehdoissa.

Jos korot nousevat, maksuerät kasvavat eniten tasalyhennyslainassa. Annuiteettilaina reagoi korkojen nousuun vähemmän, ja tasaerälainan maksuerät pysyvät muuttumattomina. Jos asiakas on lyhentänyt tasalyhennyslainaansa jo jonkin aikaa, korkojen nousu kohdistuu kuitenkin aiempaa pienempään lainapääomaan. Tällöin korkojen nousun vaikutus jää vähäisemmäksi.

Koronnousun vaikutus eri lyhennystapoihin

Esimerkkinä voidaan käyttää 100 000 euron lainaa, jonka laina-aika 15 vuotta ja korko alussa 3 %. Seuraavassa arvioidaan sitä, miten lyhennystapa vaikuttaa kokonaiskulujen kasvuun silloin, kun lainan korko nousee yhden prosenttiyksikön.

Koronnousun ajankohdasta riippumatta korkokustannukset kasvavat vähiten tasalyhennyslainassa ja eniten tasaerälainassa. Mitä lähempänä laina-ajan loppua korot kuitenkin nousevat, sitä pienempi on korkojen nousun vaikutus eri lyhennysvaihtoehtojen korkokustannuksiin. Samalla myös eri vaihtoehtojen väliset muutokset tasoittuvat.

Kuten muissakin lyhennystavoissa, myös annuiteettilainassa laina-ajan pidentäminen pienentää maksueriä. Mitä pidemmästä alkuperäisestä laina-ajasta on kysymys, sitä vähemmän yhden vuoden laina-ajan pidennys kuitenkin pienentää maksuerää. Taloudellisia perusteluja hyvin pitkille annuiteettilainoille on siis vaikea löytää.

Jos laina-aika on jo valmiiksi pitkä ja lainamuodoksi on valittu annuiteettilaina tai tasalyhenteinen laina, korkojen nousun vaikutukselta kuukausittaiseen maksuerään ei voi välttyä enää laina-aikaa pidentämällä. Asiakkaan kannalta on turvallisinta, että otettu laina ei ole niin suuri tai laina-aika ei ole jo valmiiksi niin pitkä, ettei jää pelivaraa selviytyä korkojen nousun vaikutuksilta tai oman taloudellisen tilan heikkenemiseltä.

Tasaerälainan laina-aika tai tasauserä, eli viimeinen maksuerä, saattaa kasvaa huomattavasti korkojen noustessa. Molemmat vaihtoehdot ja niiden mukanaan tuomat kustannukset lainanottajalle on otettava huomioon jo lainaa otettaessa. Niihin on myös syytä varautua hyvissä ajoin.

Edullisimman lyhennystavan ennustaminen on vaikeaa

Edullisinta lyhennystapaa on mahdotonta tietää etukäteen, koska tulevia korkojen muutoksia ei voi ennustaa varmasti. Lainanottajan on hyvä arvioida oman taloudellisen tilan kehittymistä ja siihen liittyviä riskejä lyhennystapaa valitessaan. Joillekin muuttumaton tasaerä sopii parhaiten, toisille taas sopii tasalyhennyslainan etupainotteisuus eli se, että maksuerät pienenevät laina-ajan loppua kohden.

Lue lisää lyhennystavoista

Katso myös

 

29.1.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.