Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Eläkesäästäminen

Eläkesäästämisen tarkoituksena on täydentää eläkeajan lakisääteistä eläketurvaa: eläkesäästäjä säästää osan työaikaisista tuloistaan ja käyttää säästöt myöhemmin eläkeaikana. Eläkesäästämistuotteita ovat vapaaehtoiset yksilölliset eläkevakuutukset ja sidotut pitkäaikaissäästämissopimukset. Niille on tyypillistä pitkäaikainen sopimussuhde, sillä säästöt voidaan nostaa vasta eläkeiässä.

Sekä vapaaehtoiset yksilölliset eläkevakuutukset että pitkäaikaissäästämissopimukset ovat verotuettuja eläkesäästämisen muotoja: säästösumman voi vähentää verotuksessa, mutta säästövaroja nostettaessa sekä säästöpääoma että tuotot verotetaan pääomatulona.

Työnantaja on voinut järjestää työntekijöilleen lakisääteisen eläketurvan lisäksi myös lisäeläketurvaa eläkesäätiössä, eläkekassassa tai vakuutusyhtiössä.  Mahdollisista lisäeläketurvajärjestelyistä kannattaa ottaa selvää, kun harkitsee eläkesäästämisen aloittamista. Näillä järjestelyillä voi olla vaikutusta sekä säästämistarpeen arviointiin että oman eläkesäästämisen verotukseen.

Näillä sivuilla esitellään molempien eläkesäästämismuotojen keskeiset piirteet ja käydään läpi asioita, joita eläkesäästämistä harkitsevan kannattaa ottaa huomioon. Lainsäädäntö mahdollistaa myös siirtymisen eläkesäästämismuodosta toiseen, mutta vanhempien eläkevakuutusten osalta muutokset ovat mahdollisia vain, jos vakuutusyhtiö antaa siirto-oikeuden.

Vapaaehtoiset yksilölliset eläkevakuutukset

Vapaaehtoiset yksilölliset eläkevakuutukset ovat henkivakuutusyhtiöiden tarjoamia vakuutuksia. Kyseessä on vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan välinen sopimus säästämisestä eläkeikää varten. 

Eläkevakuutus voi olla

  • sijoitussidonnainen, jolloin asiakas valitsee itse vakuutukseen liittyvät sijoituskohteet ja tuotto määräytyy näiden sijoituskohteiden arvon kehityksen perusteella, tai
  • laskuperustekorkoinen, jolloin vakuutusyhtiö sijoittaa säästöt ja tuotto muodostuu sovitusta korosta ja mahdollisesta asiakashyvityksestä.

Sidottu pitkäaikaissäästäminen

Sidottu pitkäaikaissäästämissopimus tehdään talletuspankin, sijoituspalveluyrityksen, rahastoyhtiön tai vaihtoehtorahastojen hoitajan kanssa. Sopimuksen puitteissa eläkesäästäjä tallettaa rahaa säästämistilille ja ohjaa säästöjä edelleen eri sijoituskohteisiin kuten esimerkiksi talletuksiin, sijoitusrahasto-osuuksiin ja osakkeisiin. Tuotto määräytyy sijoituskohteiden arvon kehityksen perusteella.

Muistilista

  • Muista, että säästöt ovat lähtökohtaisesti sidottuja eläkeikään asti. Tuloverolaissa tarkoitettu eläkeikä voi tulevaisuudessa muuttua.
  • Mieti, millaisia sijoituskohteiden riskit ovat ja mikä on oma riskinsietokykysi. Sijoituskohteiden, esimerkiksi osakkeiden ja rahastojen arvot voivat laskea ja voit myös menettää pääomaasi.
  • Vertaile eri palveluntarjoajien palveluja ja tarjolla olevia sijoituskohteita. Eläkesäästämiseen kuuluvat palvelut ja mahdolliset sijoituskohteet vaihtelevat paljon.
  • Vertaile eri palveluntarjoajien veloittamia maksuja. Ota huomioon eläkesäästämisestä veloitettavat kulut. Jos säästöille saatava tuotto jää pieneksi, kulut voivat muodostua suhteessa suuriksi.
  • Muista, että sinulla on oikeus vaihtaa eläkesäästämismuotoa tai palveluntarjoajaa, mutta siirrosta peritään aina kuluja.
  • Tutustu eläkesäästämisen verotukseen. Varoja ei veroteta säästämisaikana, vaan vasta varojen takaisinmaksun yhteydessä. Myös verotus voi tulevaisuudessa muuttua.

 

 

19.1.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.