Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Vahinkovakuutusyhtiöt ja vakuutusyhdistykset

Vahinkovakuutus tarkoittaa jonkin fyysisen tai taloudellisen vahingon varalle myönnettävää vakuutusta. Tyypillisiä vahinkovakuutuksia ovat rakennusten ja irtaimiston palo-, vesi- ja varkausvakuutukset, joita myydään yhdessä kotivakuutuksina ja kiinteistövakuutuksina.

Myös liikennevahingon varalle otettava pakollinen liikennevakuutus ja vapaaehtoinen autovakuutus ovat vahinkovakuutuksia, samoin kuin vahinkovakuutusyhtiön myöntämä sairausvakuutus ja tapaturmavakuutus.

Vahinkovakuutustoiminta on luvanvaraista

Vahinkovakuutustoimintaa voi harjoittaa vain toimiluvan saanut vahinkovakuutusyhtiö tai rekisteröity vakuutusyhdistys.

  • Vahinkovakuutusyhtiön toimiluvan myöntää Finanssivalvonta. 
  • Vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestyksen vahvistaa Finanssivalvonta. Vakuutusyhdistyksen rekisteröi kaupparekisteriin Patentti- ja rekisterihallitus. 

Suomessa toimii aktiivisesti noin viisitoista suomalaista vahinkovakuutusyhtiötä ja muutama vakuutusyhdistys. Vahinkovakuutusyhtiöiden ja vakuutusyhdistysten tiedot löytyvät Finanssivalvonnan valvottavaluettelosta. Lisäksi Suomessa toimii joitakin Eta-alueelta tulevia ulkomaisia vahinkovakuutuksia tarjoavia vakuutusyhtiöitä.

Finanssivalvonta valvoo vahinkovakuutusta tarjoavia

Finanssivalvonta valvoo vahinkovakuutusyhtiöiden ja vakuutusyhdistysten toimintaa. Valvonta kattaa sekä talouden ja hallinnon että menettelytapojen valvonnan.

Finanssivalvonta valvoo, että suomalaisten vakuutusyhtiöiden ja vakuutusyhdistysten vakavaraisuus on säännösten edellyttämällä tasolla. Niiden riskienhallinnan ja toimintaedellytysten valvonnalla pyritään varmistamaan se, että yhtiöt ja yhdistykset pystyvät vastaamaan sitoumuksistaan.

Menettelytapavalvonta tarkoittaa finanssimarkkinoiden ja asiakkaiden välisen suhteen valvontaa. Valvonta kattaa muun muassa asiakasinformaation, markkinoinnin, asiakassuhteissa noudatettavat menettelytavat sekä vakuutusehdot. Finanssivalvonta ei sen sijaan valvo esimerkiksi korvauspäätösten sisältöä.

Ulkomaiset vahinkovakuutusyhtiöt Suomessa

Ulkomaiset vakuutusyhtiöt voivat perustaa Suomeen sivuliikkeen tai tarjota palvelujaan rajan yli ilman kiinteää toimipaikkaa. Suomessa toimii lisäksi joitakin ns. captive-yhtiöitä, jotka eivät tarjoa palvelujaan yleisölle. Suomessa toimivien ulkomaisten vakuutusyhtiöiden tiedot löytyvät Finanssivalvonnan valvottavaluettelosta (sivuliikkeet) ja notifikaatioluettelosta (vakuutuspalvelun vapaan tarjonnan ilmoitukset).

Finanssivalvonta valvoo toimivaltansa rajoissa, että ulkomainen vakuutusyhtiö noudattaa siihen sovellettavia säännöksiä. Näitä ovat muun muassa markkinointia ja sopimusehtojen käyttöä koskevat säännökset sekä asiakkaan kannalta sopimatonta tai hyvän tavan vastaista muuta menettelyä asiakassuhteessa koskevat säännökset.

3.4.2014

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.