Henkivakuutusyhtiöt

Henkivakuutuksella tarkoitetaan sekä vakuutusta elämisen varalta että kuolemanvaravakuutusta.

Henkivakuutusyhtiön myöntämiä vakuutustuotteita ovat esimerkiksi säästöhenkivakuutus, eläkevakuutus ja kuolemanvaravakuutus sekä henkivakuutusyhtiön myöntämä sairausvakuutus ja tapaturmavakuutus.

Henkivakuutustoiminta vaatii toimiluvan

Henkivakuutusliikettä voi harjoittaa vain toimiluvan saanut henkivakuutusyhtiö. Toimiluvan myöntää Finanssivalvonta.

Suomessa toimii aktiivisesti noin kymmenen suomalaista henkivakuutusyhtiötä ja muutamia Eta-alueelta tulevia henkivakuutusyhtiöitä. Suomalaisten henkivakuutusyhtiöiden tiedot löytyvät Finanssivalvonnan valvottavaluettelosta. 

Finanssivalvonta valvoo henkivakuutusyhtiön toimintaa

Finanssivalvonta valvoo henkivakuutusyhtiöiden toimintaa. Valvonta kattaa sekä talouden, hallinnon että menettelytapojen valvonnan.

Finanssivalvonta valvoo, että suomalaisten vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus on säännösten edellyttämällä tasolla. Vakuutusyhtiöiden riskienhallinnan ja toimintaedellytysten valvonnalla pyritään varmistamaan se, että yhtiöt pystyvät vastaamaan sitoumuksistaan.

Menettelytapavalvonta tarkoittaa finanssimarkkinoiden ja asiakkaiden välisen suhteen valvontaa. Valvonta kattaa mm. asiakasinformaation, markkinoinnin, asiakassuhteissa noudatettavat menettelytavat sekä vakuutusehdot. Finanssivalvonta ei sen sijaan valvo esimerkiksi korvauspäätösten sisältöä.

Ulkomaiset henkivakuutusyhtiöt Suomessa

Suomessa toimii joitakin Eta-alueelta toimivia ulkomaisia henkivakuutusyhtiöitä. Ulkomaiset yhtiöt voivat perustaa Suomeen sivuliikkeen tai tarjota palvelujaan rajan yli ilman kiinteää toimipaikkaa. Suomessa toimivien ulkomaisten vakuutusyhtiöiden tiedot löytyvät Finanssivalvonnan valvottavaluettelosta (sivuliikkeet) ja notifikaatioluettelosta (vakuutuspalvelujen vapaan tarjonnan ilmoitukset). Linkki luetteloihin on sivun oikean reunan Katso myös -palstalla. Suuri osa rajat ylittävää toimintaa koskevan ilmoituksen tehneistä vakuutusyhtiöistä ei tarjoa palveluitaan aktiivisesti Suomen markkinoilla.

Finanssivalvonta valvoo toimivaltansa rajoissa, että ulkomainen vakuutusyhtiö noudattaa siihen sovellettavia säännöksiä. Näitä ovat muun muassa markkinointia ja sopimusehtojen käyttöä koskevat säännökset sekä asiakkaan kannalta sopimatonta tai hyvän tavan vastaista muuta menettelyä asiakassuhteessa koskevat säännökset.

3.4.2014

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.