Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Sijoitusalan palveluntarjoajat

Sijoittamiseen liittyviä palveluja tarjoavat Suomessa monet tahot – niin isot pankit kuin pienemmät sijoituspalveluyrityksetkin. Palvelun luonne ratkaisee sen, tarvitseeko palveluja tarjoava yritys toimiluvan ja valvotaanko sen toimintaa.

Sijoituspalvelulla tarkoitetaan lainsäädännössä muun muassa sijoitusneuvontaa, omaisuudenhoitoa sekä rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista, välittämistä ja toteuttamista.

Sijoituspalvelun tarjoaminen edellyttää toimilupaa

Sijoituspalvelua saa tarjota vain luottolaitostoimiluvan saanut pankki, sijoituspalvelutoimiluvan saanut sijoituspalveluyritys sekä omaisuudenhoidon ja sijoitusneuvonnan osalta toimiluvan saanut rahastoyhtiö. Sijoituspalveluja saavat tarjota myös esimerkiksi Eta-alueen vastaavat ulkomaiset palveluntarjoajat, joilla on sivuliike tai -konttori Suomessa tai jotka ovat ilmoittaneet Finanssivalvonnalle tarjoavansa palveluja Suomessa.

Finanssivalvonta valvoo sijoituspalvelua tarjoavien toimintaa

Finanssivalvonta valvoo sijoituspalvelua tarjoavien pankkien, sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden sekä näiden asiamiesten toimintaa. Tämän sivun oikean reunan Lue lisää -palstalta löytyy linkki Finanssivalvonnan valvontaa käsitteleville sivuille.

Sijoittajien korvausrahasto antaa suojaa palveluntarjoajien maksukyvyttömyydeltä

Suomalaisen sijoituspalveluyrityksen, sijoituspalvelua tarjoavan suomalaisen luottolaitoksen ja rahastoyhtiön on kuuluttava korvausrahastoon, jos sillä on hallussaan asiakasvaroja ja se tarjoaa mm. toimeksiantojen välittämiseen ja toteuttamiseen, omaisuudenhoitoon sekä liikkeeseenlaskun järjestämiseen liittyviä palveluita.

Sijoittajien korvausrahasto maksaa korvauksia ei-ammattimaiselle sijoittajalle, mikäli sijoituspalveluyritys, luottolaitos tai rahastoyhtiö ei pysty suoriutumaan velvoitteistaan esimerkiksi konkurssin vuoksi. Korvauksen enimmäismäärä on 20 000 euroa.

 

 

3.4.2014

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.