Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Pankki- ja rahoitusalan palveluntarjoajat

Pankki- ja rahoitusalan toimintaa säännellään tarkasti lainsäädännöllä. Sääntelyn tavoitteena on muun muassa tallettajan aseman turvaaminen.

Luottolaitoslaki sääntelee luottolaitosten liiketoimintaa, jossa yleisöltä vastaanotetaan talletuksia tai muita takaisinmaksettavia varoja sekä tarjotaan omaan lukuun luottoja tai muuta rahoitusta taikka lasketaan liikkeeseen sähköistä rahaa. Yleiskielessä luottolaitoksista käytetään termiä ”pankki” tai ”talletuspankki”, mutta luottolaitoksia ovat myös luottoyhteisöt. Luottolaitoslailla säännellään myös esimerkiksi rahoituslaitosten toimintaa.

Talletuspankin ja luottoyhteisön toiminta edellyttää toimilupaa

Talletuspankki ja luottoyhteisö ovat luottolaitoksia. Ne voivat vastaanottaa yleisöltä takaisinmaksettavia varoja ja käyttää niitä edelleen esimerkiksi luottojen myöntämisen. Toiminta edellyttää luottolaitoslain perusteella myönnettyä toimilupaa.

  • Talletuspankki on luottolaitos, jolla on yksinoikeus vastaanottaa yleisöltä talletuksia. Talletuksella tarkoitetaan takaisinmaksettavia varoja, jotka ovat kokonaan tai osittain korvattava talletussuojarahaston varoista. Talletuspankki voi harjoittaa myös muuta laissa säädettyä luottolaitostoimintaa. Toimiluvan saaneita suomalaisia talletuspankkeja on yhteensä yli 240.
  • Luottoyhteisö on luottolaitos, joka voi vastaanottaa yleisöltä muita takaisinmaksettavia varoja kuin talletuksia. Luottoyhteisöjä voivat olla esimerkiksi rahoitusyhtiöt sekä kiinnitysluottopankit. Suomen markkinoilla toimii tällä hetkellä kahdeksan kotimaista luottoyhteisöä. 

Rahoituslaitokset eivät tarvitse toimilupaa

Rahoituslaitoksella tarkoitetaan yritystä, joka ei ole luottolaitos ja joka pääasiallisena toimintanaan harjoittaa luotonantoa, rahoitusleasing-toimintaa tai muuta rahoitustoimintaa. Rahoituslaitos ei voi ottaa vastaan talletuksia tai muita takaisinmaksettavia varoja yleisöltä eikä harjoittaa muuta varainhankintaa. Monet asiakkaille luottoja tarjoavat rahoitusyhtiöt ovat rahoituslaitoksia. Rahoituslaitos ei tarvitse toiminnalleen toimilupaa.

Finanssivalvonta valvoo toimiluvan saaneita luottolaitoksia

Finanssivalvonta valvoo, että talletuspankit ja luottoyhteisöt täyttävät ne lainsäädännössä ja Finanssivalvonnan määräyksissä asetetut vaatimukset ja rajoitukset, jotka koskevat talletuspankkien ja luottoyhteisöjen toimintaa, vakavaraisuutta, riskienhallintaa ja riskinottoa. Finanssivalvonta valvoo näitä vaatimuksia myös talletuspankkien ja luottoyhteisöjen konsolidointiryhmätasolla, mikä tarkoittaa samaan rahoitusalan konserniin kuuluvia yhtiöitä.

Vaikka rahoituslaitoksia ei valvota yksittäisinä yhtiöinä, niitä valvotaan kuitenkin osana sen luottolaitoksen konsolidointiryhmän valvontaa, johon kyseinen rahoituslaitos kuuluu.

 

 

19.11.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.