Vakuutuspalvelut

Vahinkovakuutusyhtiö voi harjoittaa toimilupansa puitteissa vahinkovakuutustoimintaa ja henkivakuutusyhtiö henkivakuutustoimintaa. Lisäksi ne voivat harjoittaa vakuutustoimintaan liittyvää liitännäistoimintaa, eli toimia esimerkiksi pankin asiamiehenä. Työeläkevakuutusyhtiö puolestaan myöntää vain lakisääteisiä työeläkevakuutuksia.

Lakisääteisten vakuutusten (työeläkevakuutus, liikennevakuutus, tapaturmavakuutus) sisältö ja vakuutustoimintaan liittyvät menettelytavat on määritelty lainsäädännössä ja vakuutusalan ohjeistuksessa. Vapaaehtoisten vakuutusten osalta osapuolten eli vakuutusyhtiön ja asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet määritellään vakuutussopimuslaissa. Myös kuluttajansuojalaki määrittelee kuluttajan asemaa vakuutusasiakkaana.

Vakuutusyhtiön palveluita käsitellään tässä yhteydessä lähinnä kuluttajien vapaaehtoisten vahinko- ja henkivakuutusten tarjontaan ja korvaustoimintaan liittyvästä näkökulmasta. Lisätietoja erilaisista vakuutustuotteista löytyy näiltä sivuilta Finanssialan tuotteet -osiosta. Vakuutusyhtiöiden toiminnasta kerrotaan Finanssialan palveluntarjoajat -osiossa.

Vakuutusalan palvelukanavat

Vakuutusyhtiöt myyvät vakuutuksia useita palvelukanavia hyödyntäen. Perinteisen myyntikanavan eli vakuutusyhtiön oman konttoriverkoston merkitys on vähentynyt ja tilalle ovat tulleet vakuutusmeklarit ja vakuutuksia pää- tai sivutoimisesti myyvät vakuutusasiamiehet, kuten pankit. Jotkin vakuutusyhtiöt hoitavat myynnin pääasiassa puhelimitse ja postitse.

Vakuutuspalveluja tarjotaan nykyisin myös yhä enemmän verkkopalveluna internetin kautta. Kuluttaja voi verkkopalvelussa esim. ostaa vakuutuksen, tehdä korvaushakemuksen ja saada korvauspäätöksen, toimintatavat vaihtelevat yhtiöittäin ja tuotteittain. Sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa vakuutuksenottajan on yleensä mahdollista verkkopalvelussa tarkastella vakuutuksen arvon kehitystä ja vaihtaa vakuutukseen liitettyjä sijoituskohteita, kuten rahastoja.

Katso myös

Muualla verkossa

 

8.5.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.