Sijoitusneuvonta on yksilöllisen suosituksen antamista

Sijoitusneuvonnalla tarkoitetaan yksilöllisen suosituksen antamista asiakkaalle tiettyä rahoitusvälinettä koskevaksi liiketoimeksi. Suosituksen antaminen on sijoitusneuvontaa, jos se esitetään asiakkaalle soveltuvana tai jos siinä on otettu huomioon asiakkaan yksilölliset olosuhteet esim. sijoitustavoitteiden tai riskinottokyvyn suhteen. Suositus voi koskea esimerkiksi rahoitusvälineen ostamista, myymistä, merkitsemistä tai hallussapitoa.

Sijoitusneuvontaa saa antaa vain yritys, jolle on myönnetty toimilupa sijoitusneuvonnan antamiseen. Sijoitusneuvontaa voivat tarjota myös esimerkiksi ulkomaiset Eta-alueen palveluntarjoajat, joilla on sivuliike Suomessa tai jotka ovat ilmoittaneet Finanssivalvonnalle tarjoavansa palvelua Suomessa. 

Sijoitusneuvontaa voi tarjota myös sijoitusneuvontaa tarjoavan yrityksen sidonnaisasiamies. Sidonnaisasiamies toimii toimiluvan saaneen sijoituspalveluja tarjoavan yrityksen lukuun ja sen vastuulla eikä asiamiehellä ole omaa toimilupaa. Sidonnaisasiamiehiä käyttävän yrityksen on ylläpidettävä rekisteriä käyttämistään sidonnaisasiamiehistä.

Sijoitusneuvojalla on velvollisuus tuntea asiakkaansa

Sijoitusneuvontaa antavan on hankittava ennen palvelun tarjoamista riittävät tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta, kyseistä sijoituspalvelua tai rahoitusvälinettä koskevasta sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä sekä sijoitustavoitteista, jotta se voi suositella asiakkaalle soveltuvia rahoitusvälineitä tai palveluita. Asiakkaalle esitettävien yksityiskohtaisten kysymysten tavoitteena on tuottaa palveluntarjoajalle riittävä näkemys asiakkaan tilanteesta, jotta palveluntarjoaja voi suositella asiakkaalle soveltuvia rahoitusvälineitä tai palvelua. 

Lisätietoja sijoitusneuvonnassa noudatettavista menettelytavoista löytyy tämän sivun vasemman reunan valikon kohdasta Menettelytavat sijoituspalveluja tarjottaessa.

Vastuu sijoitusten taloudellisesta tuloksesta on asiakkaalla

Sijoitusneuvojan tulee antaa neuvoja asiakkaan edun mukaisesti. Vastuullinen sijoitusneuvoja selvittää huolellisesti asiakkaalle sopivat eri tuotevaihtoehdot. Neuvonta ei saa olla harhaanjohtavaa tai hyvän tavan vastaista. Asiakkaalle on annettava yleiskuvaus palvelun kohteena olevien rahoitusvälineiden luonteesta ja niihin liittyvistä riskeistä ennen sijoitusneuvon antamista. Kuvauksessa on tuotava esiin rahoitusvälinetyypin luonne ja siihen liittyvät tyypilliset riskit riittävän yksityiskohtaisesti niin, että asiakas voi tehdä perustellun sijoituspäätöksen. Vastuu sijoituksen taloudellisesta tuloksesta on kuitenkin asiakkaalla itsellään.

Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin

Kun sinulle tarjotaan sijoitusneuvontapalveluita, kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:

  • Varmista, että palveluntarjoajalla on toimilupa.
  • Vertaile sijoitusneuvontapalveluiden tarjoajia ja tuotteita.
  • Selvitä, mistä tuotekokonaisuudesta sijoitusneuvo annetaan (esim. rajoittuuko neuvonta vain kyseisen palveluntarjoajan tuotteisiin vai koskeeko neuvonta laajemmin saatavilla olevia rahoitusvälineitä).
  • Selvitä neuvontapalveluiden hinnat ja palkkiorakenteet.
  • Selvitä myös, saako neuvoja palkkiota suosittelemistaan tuotteista.
  • Pyydä kaikki neuvot kirjallisena, ja säilytä ne.
  • Muista, että neuvontapalvelut eivät aina ole puolueettomia.
  • Muista, että sinä itse vastaat aina tekemistäsi päätöksistä ja niiden seurauksista.
  • Osta vain sitä, mitä tarvitset.
  • Älä osta, jos et ymmärrä.

 

 

3.4.2014

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.