Peruspankkipalvelut

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus talletuspankkien tarjoamiin peruspankkipalveluihin. Palveluihin kuuluvat perusmaksutili ja siihen liittyvä tilinkäyttöväline (kuten debit-kortti ja verkkopankkitunnukset), mahdollisuus nostaa käteistä, maksutapahtumien toteuttaminen sekä sähköinen tunnistusväline. Peruspankkipalveluita eivät sitä vastoin ole esimerkiksi luotolliset tilit tai erilaiset luottokortit.

Perusmaksutilipalvelua tarjotaan yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi kaikille kuluttaja-asiakkaille, jotka asuvat laillisesti ETA-valtiossa. Kuluttaja-asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka käyttää peruspankkipalveluita pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin ammatin- tai elinkeinotoiminnan harjoittamiseen.

Perusmaksutilihakemus käsitellään kymmenen pankkipäivän kuluessa

Talletuspankit käsittelevät kuluttaja-asiakkaan perusmaksutilihakemuksen viipymättä ja viimeistään kymmenen pankkipäivän kuluessa hakemisesta. Talletuspankki voi kieltäytyä perusmaksutilin avaamisesta ja perusmaksutiliin liittyvien maksupalveluiden tarjoamisesta lähinnä vain rahanpesusäännöksistä johtuvasta syystä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi jos pankki ei pysty varmistamaan asiakkaan henkilöllisyyttä luotettavasti.

Jos talletuspankki kieltäytyy avaamasta kuluttaja-asiakkaan perusmaksutiliä tai tarjoamasta perusmaksutiliin liittyvää maksupalvelua, se ilmoittaa asiakkaalle kieltäytymisen perusteen viivytyksettä, kirjallisesti ja maksutta. Samalla pankki antaa asiakkaalle riittävän selvityksen muutoksenhakuun liittyvistä menettelytavoista.

Perusmaksutilipalveluihin kuuluvat muun muassa debit-kortti ja verkkopankkitunnukset

Talletuspankin on tarjottava perusmaksutilipalveluita kuluttaja-asiakkailleen yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi. Perusmaksutilipalveluihin kuuluvat muun muassa

  • palvelut perusmaksutilin avaamiseksi, käyttämiseksi ja sulkemiseksi
  • varojen tallettaminen
  • käteisen nostaminen ETA-valtiossa
  • maksutapahtumien toteuttaminen tilisiirroilla esimerkiksi verkkopalveluissa, pankin konttoreissa ja pankkipäätteillä; sekä tilisiirrot pysyväistoimeksiantoina, suoramaksuina ja suoraveloituksina
  • maksutapahtumien toteuttaminen maksukortilla myös verkossa

Palvelutapahtumien lukumääriä ei saa rajoittaa.

Vahva sähköinen tunnistuspalvelu on osa perusmaksutilipalvelua

Perusmaksutilipalveluun kuuluu myös verkkopankkitunnukset eli vahva sähköinen tunnistusväline, jos pankki tarjoaa sitä muille asiakkaille. Sähköisen tunnistuspalvelun voi evätä vain jos asiakkaalla ei esimerkiksi ole henkilötunnusta tai häntä ei ole merkitty väestötietojärjestelmään. Näissä tapauksissa pankin on tarjottava rajoitetumpaa, vain perusmaksutiliin ja siihen liittyvien palveluiden käyttämiseen soveltuvaa sähköistä tunnistusmenetelmää.

Perusmaksutilisopimuksen päättyminen

Kuluttaja-asiakas voi irtisanoa perusmaksutilisopimuksen milloin tahansa, eikä talletuspankki voi veloittaa irtisanomisesta maksua.
Talletuspankki voi irtisanoa kuluttaja-asiakkaan perusmaksutilin vain jos maksutilillä ei ole ollut tapahtumia 24 peräkkäisen kuukauden aikana tai jos asiakas ei enää asu laillisesti ETA-valtiossa. Pankki ilmoittaa asiakkaalle tilin irtisanomisesta ja irtisanomisperusteesta kirjallisesti vähintään kahta kuukautta ennen irtisanomisen voimaantuloa.

Talletuspankki voi purkaa perusmaksutilisopimuksen, jos asiakas on tahallisesti käyttänyt maksutiliä laittomaan tarkoitukseen, jos asiakas on antanut virheellisiä tietoja tai jos asiakas on jättänyt antamatta tietoja, ja oikeat tiedot olisivat johtaneet perusmaksutilihakemuksen hylkäämiseen. Purkaminen tulee voimaan välittömästi.

Perusmaksutilin irtisanomista tai purkamista koskevassa ilmoituksessa pankin on neuvottava asiakasta muutoksenhakuun liittyvästä menettelystä.

Tilin siirtopalvelu

Kuluttaja-asiakas voi siirtää maksutilinsä toiselle palveluntarjoajalle tilin siirtopalvelulla. Palvelu on yksinkertainen tapa siirtää päivittäispankkiasiointinsa toiselle palveluntarjoajalle: asiakas antaa uudelle palveluntarjoajalle tarvittavat tiedot ja valtuuttaa uuden palveluntarjoajansa pyytämään tilin siirtämisen edellyttämät tiedot nykyiseltä palveluntarjoajalta. Palveluntarjoajilta saa tarkempia tietoja tilin siirtämiseen osallistuvien tehtävistä, siirron toteutusaikataulusta sekä asiakkaalta pyydettävistä tiedoista.

Finanssivalvonta seuraa peruspankkipalvelujen hinnoittelua ja saatavuutta

Perusmaksutiliin liittyvien asiakasmaksujen tulee olla kohtuullisia. Finanssivalvonta selvittää peruspankkipalvelujen hinnoittelua ja saatavuutta säännöllisesti. Peruspankkipalveluja koskevan selvityksen yhtenä tavoitteena on varmistua siitä, että luottolaitoslaissa säädetty asiakkaan oikeus peruspankkipalveluihin toteutuu eikä oikeuden toteutumista vaikeuteta esimerkiksi kohtuuttomalla hinnoittelulla.

Peruspankkipalveluiden hinnat vaihtelevat pankeittain. Löytääkseen itselleen sopivimman tavan hoitaa päivittäisiä pankkiasioita kannattaa miettiä omia palvelutarpeita ja sitä, millä tavoin haluaa asioida pankin kanssa. Sen jälkeen kannattaa selvittää ja vertailla pankkien hinnastoja ja sopimusehtoja.

Vuosittaiset selvitykset löytyvät tämän sivun oikean reunan linkeistä. Peruspankkipalveluja koskeva lainsäädäntö muuttui vuoden 2017 alussa, ja selvitykset on tehty aiemman lainsäädännön mukaisesti.

Fivan selvitykset peruspankkipalveluista

Katso myös

 

19.9.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.