Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Selvitys peruspankkipalveluiden saatavuudesta ja hinnoittelusta 2016

​Saatavuus

Henkilöasiakkaita palvelevia pankkikonttoreita oli 1 048. Henkilöasiakaskonttoreiden määrä on viime vuosina vähentynyt, ja myös henkilöasiakaskonttoreiden käteispalveluja on supistettu: noin 30 % henkilöasiakaskonttoreista tarjoaa käteispalveluja rajoitetusti ja noin 15 %:ssa käteispalveluja ei ole tarjolla lainkaan.

Konttoriverkosto ja pankkipalveluiden saatavuus

Myös käteisautomaattien ja laskunmaksuautomaattien määrä on vähentynyt. Käteisautomatteja on vähennetty lähinnä suurista kaupungeista. Itsepalvelupisteiden (asiakaspäätteiden) määrä on edellisten vuosien merkittävän vähennyksen jälkeen hieman kasvanut.

Konttoriverkosto ja pankkipalveluiden saatavuus

 

Hinnoittelu

Pankkipalveluista perittävät yleisimmät hinnat ovat pysyneet pääsääntöisesti ennallaan. Asiakkaan pankkipalveluista maksamiin kokonaiskustannuksiin vaikuttavat huomattavasti erilaiset asiakkuuteen liittyvät hinnoittelumallit: monet pankit tarjoavat omille asiakkailleen palvelupaketteja, joiden hinnoitteluun vaikuttaa esimerkiksi raha-asioiden keskittämiseen tai asiakkaan ikään perustuvat alennukset.

​Peruspankkipalveluiden hinnoittelu
​Palvelu​Hinta, 2016​Hinta, 2015​Hinta, 2014
​Tiliote​maksuton​maksuton​maksuton
​Tapahtumakysely automaatilla​1,00–1,49 euroa/kysely​1,00–1,49 euroa/kysely​1,00–1,49 euroa/kysely
​Online-debit-kortti (mm. Visa Electron)​2,00–2,49 euroa/kk 2,00–2,49 euroa/kk​2,00–2,49 euroa/kk
​Debit-kortti2,00–2,49 euroa/kk ​2,00–2,49 euroa/kk1,50-1,99 euroa/kk
​Laskunmaksu
  • ​konttorissa käteisellä
​7,00–7,49 euroa/lasku ​7,00–7,49 euroa/lasku​6,00–6,49 euroa/lasku
  • ​konttorissa tilisiirtona
​5,00–5,49 euroa/lasku ​5,00–5,49 euroa/lasku​5,00–5,49 euroa/lasku
  • ​maksuautomaatilla1
0,50–0,99 euroa/lasku0,50–0,99 euroa/lasku​0,50-0,99 euroa/lasku
  • ​suoramaksuna
​maksuton​maksuton​maksuton
  • ​maksupalvelukuorella
​2,00–2,49 euroa/lasku​2,00–2,49 euroa/lasku1,50–1,99 euroa/lasku

1 Valtaosalla pankeista (noin 75 %) ei kuulu palveluvalikoimaan.

Asiointitavan valinta

Pankin asiakas voi myös omilla valinnoillaan vaikuttaa palvelujen saatavuuteen ja palveluiden käytöstä kertyviin kustannuksiin. Siksi kannattaakin miettiä omia asiointitapoja ja -tarpeita, ja vertailla tarjolla olevia palvelumuotoja ja pankkien palveluista veloittamia maksuja. Kannattaa myös selvittää, millaisia uusia, pankkikonttorien ulkopuolisia asiointimahdollisuuksia ja palveluja (muun muassa laskujen maksamiseen ja käteisen rahan nostamiseen) on tarjolla, ja mihin hintaan näitä palveluita tarjotaan.

Vertailun jälkeen on helpompaa valita itselleen sopivimmat ja edullisimmat tavat päivittäisten raha-asioiden hoitamiseen. Jos maksukortin tai verkkopankin käyttäminen ei esimerkiksi sairaudesta, liikuntarajoitteesta taikka muusta syystä johtuen ole mahdollista, kannattaa olla yhteydessä omaan pankkiin ja selvittää vaihtoehtoisia tapoja hoitaa pankkiasioita.

Mitkä peruspankkipalvelut?

Peruspankkipalveluilla tarkoitetaan tavanomaista talletustiliä, tilinkäyttövälinettä (muun muassa reaaliaikaisesti maksutapahtuman yhteydessä varmentavaa ns. on-line debit-korttia) sekä maksupalvelua koskevan toimeksiannon hoitamista. Peruspankkipalveluita eivät ole esimerkiksi luotolliset tilit tai erilaiset luottokortit.

Pankki voi kieltäytyä peruspankkipalvelun tarjoamisesta vain, jos kieltäytymiselle on painava peruste. Perusteen tulee liittyä asiakkaaseen tai hänen aiempaan käyttäytymiseensä taikka siihen, ettei asiakassuhteelle ilmeisesti ole todellista tarvetta. Myös rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annettu laki saattaa estää peruspankkipalvelujen tarjoamisen joissakin tilanteissa.

Oikeus peruspankkipalveluihin koskee vain luonnollista henkilöä, ei esimerkiksi yrityksiä tai yhdistyksiä.

Vuosittainen selvitys peruspankkipalveluista

Finanssivalvonta tekee kerran vuodessa pankkipalveluita koskevan selvityksen, jonka avulla seurataan erityisesti peruspankkipalveluiden hinnoittelua ja saatavuutta. Selvityksen yhtenä tavoitteena on varmistua siitä, että luottolaitoslaissa säädetty asiakkaan oikeus peruspankkipalveluihin toteutuu eikä säännöksen tuoman oikeuden toteutumista vaikeuteta esimerkiksi kohtuuttomalla hinnoittelulla.

Selvitys perustuu sekä valvontahavaintoihin ja markkinoilta saatuun palautteeseen että kyselyyn, joka lähetetään peruspankkipalveluja tarjoaville talletuspankeille ja ulkomaisten luottolaitosten sivukonttoreille. Kysely tehdään vuosittain maaliskuun alun tilanteesta. Kuluvan vuoden kysely toteutettiin 1.3.2016 tilanteesta, ja kyselyyn vastasi yhteensä 234 pankkia.

Maksutilidirektiivi vaikuttaa myös Suomen peruspankkipalveluihin

Maksutilidirektiivi määrittelee jatkossa myös peruspankkipalvelujen sisältöä. Direktiivi käsittelee muun muassa ns. perusmaksutiliin liittyviä palveluja, palvelujen hinnoittelua sekä hintatietojen esittämistä. Direktiivin säännökset siirretään lainsäädäntöön kuluvan vuoden aikana.

 

 

10.6.2016

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.