Lainapalvelut

Pankit ja rahoituslaitokset tarjoavat asiakkailleen lainoja ja muuta rahoitusta. Suurin osa talletuspankkien myöntämistä luotoista on asuntolainoja, mutta ne myöntävät kuluttajille muitakin lainoja, kuten kulutusluottoja ja opintolainoja. Kulutusluottoja myöntävät pankkien lisäksi luottokortti- ja rahoitusyhtiöt.

Eri pankkien ja rahoituslaitosten myöntämien lainojen ehdot ja kustannukset voivat vaihdella paljonkin. Lainaa harkittaessa erityistä huomiota kannattaa kiinnittää

  • lyhennystapaan,
  • korkoon ja korkomarginaaliin sekä
  • erilaisiin lainasta perittäviin kuluihin ja maksuihin (joita ovat mm. korko, luotonvarausprovisio, järjestelypalkkio ja toimitusmaksu).

Nämä kaikki vaikuttavat lainan kokonaiskustannuksiin.

Luotonanto on pankkien ja luottolaitosten itsenäistä liiketoimintaa. Pankeilla on luottoa myöntäessään sopimusvapaus, joten ne voivat päättää kenen kanssa ja millä ehdoilla ne solmivat lainasopimuksia. Pankin tulee noudattaa luottosuhteessa vastuullisuutta ja ottaa luottoa myöntäessään huomioon se, miten asiakas voi selvitä luoton takaisinmaksusta. Asiakas vastaa kuitenkin itse sitoumuksistaan ja siitä, että laina tulee maksetuksi takaisin.

Lisätietoa lainoista ja erilaisista luottosopimuksista löytyy Finanssialan tuotteita -osiosta.

Katso myös

 

 

17.3.2014

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.