Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Finanssialan palveluvalikoima on monipuolinen

Finanssimarkkinoilla asiakas voi valita lukuisten palveluiden ja palveluntarjoajien valikoimista itselleen sopivimman vaihtoehdon. Etukäteen kannattaa tutustua huolellisesti palvelusta kertovaan materiaaliin ja sopimusehtoihin ja miettiä, soveltuuko palvelu omiin tarkoituksiin.

Finanssipalvelujen tarjoaminen on tarkoin säänneltyä. Säädöksissä määritellään paitsi se, kuka saa tarjota finanssipalveluja, myös se, millaisia menettelytapoja on noudatettava asiakkaille palveluja tarjottaessa. Monilla aloilla on myös laadittu omia käytännesääntöjä.

Näillä sivuilla käydään läpi yleisimpiä tarjolla olevia finanssialan palveluja: pankki- ja maksupalveluja, sijoituspalveluja ja vakuutuspalveluja. Jos et löydä etsimääsi tästä osiosta, kannattaa tutustua myös Finanssialan tuotteita -osioon. Esimerkiksi lainoista ja talletuksista löytyy tietoa molemmista osioista.

Palvelujen vertailu kannattaa

Palveluja valittaessa kannattaa vertailla eri palveluntarjoajien palvelujen sisältöä sekä palveluista veloitettavia maksuja ja muita kustannuksia. Kuluja ja kustannuksia vertailtaessa on syytä varmistaa, että tiedot on ilmoitettu vertailukelpoisella tavalla.

Tarvittaessa kannattaa pyytää palveluntarjoajilta lisätietoja tarjotun palvelun sisällöstä ja hinnoista. Esimerkiksi vakuutustarjouksia vertailtaessa eri vakuutusyhtiöiden korvausehtoihin on syytä paneutua huolella ennen vakuutussopimuksen tekemistä.

Sopimusehtoihin tutustuminen on tärkeää

Usein palvelusta sovittaessa edellytetään kirjallista sopimusta. Ennen sopimuksen tekemistä on aina luettava sopimusehdot. Sopimusta tehdessä kannattaa esimerkiksi selvittää, voiko sopimuksen irtisanoa ja millä ehdoilla irtisanominen tapahtuu.

Useimmiten sopimuksen voi irtisanoa sopimusehdoissa määritellyllä tavalla. Sopimuksen irtisanominen tulee voimaan irtisanomisajan kuluttua. Asiakas voi joissakin tapauksissa joutua maksamaan palveluntarjoajalle irtisanomisesta aiheutuvat kustannukset. Toisaalta eräät sopimukset, esim. sidottua pitkäaikaissäästämistä koskevat sopimukset, ovat sidottuja eikä niitä siis voi irtisanoa kuin laissa määritellyissä tilanteissa.

Palveluntarjoajalle annettavat tiedot

Asiakkaan kannattaa oman etunsa vuoksi antaa palveluntarjoajalle riittävästi tietoja itsestään ja tilanteestaan. Näin palveluntarjoaja osaa kertoa asiakkaalleen olennaiset tiedot tarjottavista palveluista, tuotteista ja niihin liittyvistä riskeistä.

Esimerkiksi sijoituspalveluja tarjotessaan palveluntarjoajan tulee lainsäädännönkin mukaan selvittää asiakkaan sijoitustavoitteet, taloudellinen tilanne ja sijoitustuntemus ja -kokemus, jotta palveluntarjoaja voi suositella asiakkaalleen sopivia tuotteita tai liiketoimia. Samoin vakuutusyhtiö tarvitsee tietoja asiakkaansa vakuutustarpeesta voidakseen tarjota asiakkaalle vakuutusta, ja pankki tarvitsee tietoja esim. laina-asiakkaansa taloudellisesta tilanteesta lainaa myöntäessään.

Palvelujen tarjoaminen edellyttää toimilupaa

Finanssialan palvelujen tarjoaminen edellyttää yleensä toimilupaa finanssimarkkinoita valvovalta viranomaiselta, joka on Suomessa Finanssivalvonta.

Eta-maista palveluita voi myös tarjota toiseen Eta-maahan kotivaltiossa myönnetyn toimiluvan perusteella. Tällaisessa tapauksessa toimintaa valvoo pääsääntöisesti palveluntarjoajan kotivaltion valvojaviranomainen. Suomessa tapahtuvaa markkinointia, sopimusehtoja ja menettelyjä asiakassuhteessa valvoo myös isäntävaltion viranomainen, Suomessa Finanssivalvonta.

Silloin kun palvelua suunnitellaan hankittavaksi ennestään tuntemattomalta palveluntarjoajalta, on aina hyvä varmistaa, että palveluntarjoajalla on voimassa oleva toimilupa.

 

 

24.10.2014

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.