Sopimukset sitovat sekä asiakasta että palveluntarjoajaa

Finanssipalveluja koskevat sopimukset – esimerkiksi talletussopimukset, lainasopimukset, vakuutussopimukset, omaisuudenhoitosopimukset – ovat yleensä aina niin sanottuja vakiosopimuksia. Tällöin sopimus tehdään palveluntarjoajan etukäteen laatimalle sopimuslomakkeelle.

Sopimus on syytä tehdä aina kirjallisesti. Näin varmistetaan, että osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, mitä on sovittu. Kirjallisella sopimuksella voidaan myös välttää mahdolliset myöhemmät tulkintaerimielisyydet. Kirjallisena sopimuksena voidaan pitää myös internetissä tehtyä sopimusta, jonka asiakas vahvistaa henkilökohtaisella salasanalla ja tunnusluvulla.

Sopimusta solmittaessa on hyvä muistaa seuraavat asiat:

 • Perehdy huolellisesti sopimusehtoihin. Selvitä mahdolliset epäselvät kohdat ennen sopimuksen allekirjoittamista.
 • Huolehdi, että sopimukseen tai sen liitteisiin kirjataan kaikki ne muutokset ja lisäykset, jotka eivät sisälly vakioehtoihin.
 • Kiinnitä erityistä huomiota siihen, miten ja millä perusteella osapuolilla on oikeus irtisanoa tai purkaa sopimus.
 • Kiinnitä erityistä huomiota siihen, voidaanko sopimusehtoja ja palvelusta tai tuotteesta perittäviä hintoja muuttaa sopimusaikana. Jos näin voidaan tehdä, selvitä, miten niitä voidaan muuttaa ja vaatiiko muuttaminen sinulta toimenpiteitä.
 • Huolehdi siitä, että saat aina omat kappaleet sopimusasiakirjoista.
 • Säilytä sopimus ja kaikki siihen liittyvät asiakirjat huolellisesti ainakin sopimuksen voimassaoloajan. Tällaisia asiakirjoja ovat esim. säännölliset tiliotteet, lainojen maksukuitit yms.
 • Muista, että sopimus luo osapuolille sekä oikeuksia että velvollisuuksia.

Palveluntarjoajan velvollisuus kertoa sopimusehtojen sisällöstä ei poista asiakkaan velvollisuutta ottaa itse selvää epäselvistä kohdista. Jos ymmärtämättömyyttään tekee huonon sopimuksen, tällainen sopimus sitoo asiakasta, jollei voida esimerkiksi osoittaa, että palveluntarjoaja on johtanut asiakasta harhaan.

Muista

 • Lue sopimus, myös pienellä painettu teksti.
 • Älä allekirjoita, jos et ymmärrä. Jos et ymmärrä, kysy.
 • Muista, että sopimus sitoo.
 • Säilytä sopimus ja muut siihen liittyvät paperit.

Katso myös

 

 

3.4.2014

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.