Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Henkilökohtaisesta asioinnista sähköiseen asiointiin

Tekninen kehitys on muuttanut tapaa, jolla päivittäisiä finanssiasioita hoidetaan. Internetin verkkopalvelut ovat vähentäneet tarvetta henkilökohtaiseen asiointiin. Sopivaa asiointitapaa valitessa kannattaa ensin selvittää omat tarpeet ja mahdollisuudet: missä, milloin ja miten asioita haluaa hoitaa, ja paljonko asiointipalveluista on valmis maksamaan. Sen jälkeen kannattaa vertailla, mitä asiointivaihtoehtoja eri palveluntarjoajilla on. Palveluntarjoajilta saa apua sopivimman asiointitavan valinnassa.

Näillä sivuilla on yleistietoja esim. siitä, millaisia asiointitapoja eri palveluntarjoajien kanssa voi käyttää, ja kuka voi asioida asiakkaan puolesta palveluntarjoajan kanssa. Erityistä huomiota sivuilla kiinnitetään verkkopalvelujen käyttöön sekä palvelujen käytöstä tehtäviin sopimuksiin.

Verkkopalvelujen käyttö on turvallista kun tietoturva on kunnossa

Internetin verkkopalvelujen käyttö on jo monelle jokapäiväistä, mutta verkkoasioinnin tietoturvaan ei voi kiinnittää liikaa huomiota.

Näiltä sivuilta löytyy yleistietoa verkkopalvelun tietoturva-asioista ja myös linkkejä muualla internetissä oleviin tietoturvaohjeisiin. Erityisesti palvelun käyttöönoton yhteydessä tulee perehtyä oman palveluntarjoajan antamiin ohjeisiin, ja palveluntarjoajan ohjesivuilla kannattaa vierailla myöhemminkin tutustumassa uusiin ohjeisiin tai vain kertaamassa annettuja tietoja.

Oman tietokoneen tietoturvasta huolehtiminen on tärkeää. Tietokone on suojattava haittaohjelmilta esimerkiksi palomuurilla ja tietoturvaohjelmistolla. Selain ja käyttöjärjestelmä on pidettävä ajan tasalla päivittämällä ne niin, että käytössä on aina uusin ohjelmaversio.

Sopimukset

Finanssipalveluja koskevat sopimukset – esimerkiksi talletus-, laina-, vakuutus- tai omaisuudenhoitosopimukset – ovat yleensä niin sanottuja vakiosopimuksia. Tällöin sopimus tehdään palveluntarjoajan etukäteen laatimalle sopimuslomakkeelle.

Sopimusehtoihin tulee tutustua ennen sopimuksen tekemistä, ja mahdolliset epäselvät kohdat selvittää ennen sopimuksen allekirjoittamista. Sopimus ja siihen liittyvät asiakirjat kannattaa säilyttää vähintään sopimuksen voimassaoloajan.

Edustaminen ja kuolinpesän asioiden hoitaminen

Aina asioita ei ole mahdollisuutta hoitaa itse. Tällöin asiakas voi valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan pankki-, vakuutus- tai muita asioitaan. Valtuutetulle pitää antaa yksilöity valtakirja.

Henkilön kuoltua hänen oikeutensa ja velvollisuutensa siirtyvät kuolinpesälle. Kuolinpesän asioista päättävät pesän osakkaat yhdessä tai heidän valtuuttamansa taikka tuomioistuimen määräämä pesänselvittäjä. Osakkaiden tulee sopia keskenään kuolinpesän asioiden hoidosta, kuten kenellä on oikeus käyttää vainajan tilejä.

 

 

27.10.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.