Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Osapuolten velvollisuudet

Hyvään myyntitapaan kuuluu, että palveluntarjoaja antaa asiakkaalle riittävät, oikeat ja oleelliset tiedot päätöksentekoa varten. Kun asiakas ymmärtää tuotteen ominaisuudet ja siihen liittyvät riskit, hän pystyy valitsemaan itselleen sopivan tuotteen.

Vaikka sääntelyllä ja viranomaisvalvonnalla pyritään suojaamaan asiakasta, on myös asiakkaalla velvollisuuksia.

 

 

 

16.11.2010

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.