Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Korvausrahastot

Talletuspankkien ja sijoituspalveluyritysten on huolehdittava siitä, että asiakkaiden talletukset ja rahavarat sekä muut rahoitusvälineet kyetään maksamaan takaisin tai luovuttamaan asiakkaalle sovitun mukaisesti. Talletussuojarahasto ja Sijoittajien korvausrahasto ovat olemassa niitä tilanteita varten, joissa talletuspankki tai sijoituspalveluyritys ei kykene täyttämään velvoitteitaan eli tulevat maksukyvyttömiksi.

Tallettajan suojaaminen

Talletussuojajärjestelmä antaa suojaa tallettajalle tilanteessa, missä talletuspankki itse ei kykene vastamaan talletuksen takaisinmaksamisesta. Suojan enimmäismäärä on 100 000 euroa yhtä asiakasta ja pankkia kohden, eräin poikkeuksin.

Sijoittajan suojaaminen

Sijoittajien korvausrahasto vastaa sijoittajan rahavarojen ja rahoitusvälineiden takaisinmaksamisesta maksukyvyttömyystilanteessa. Jos suomalainen luottolaitos tai sijoituspalveluyritys pitää asiakkaan varoja hallussaan eikä kykene maksamaan tai luovuttamaan niitä takaisin asiakkaalle, asiakas saa sijoittajien korvausrahastosta enintään 20 000 euron suuruisen korvauksen, eräin poikkeuksin.

Vakuutuksenottajien suojaaminen

Vakuutuksenottajilla ei ole edellä mainittuihin suojajärjestelyihin verrattavaa suojaa vakuutusyhtiön joutuessa maksukyvyttömäksi. Vakuutuksenottajan etuja pyritään turvaamaan vakuutusyhtiöiden taloudellista asemaa koskevalla valvonnalla.

Työeläkkeiden suojaaminen

Eläkelaitosten yhteisvastuu varmistaa ansaittujen lakisääteisten työeläkkeiden maksamisen. Yhteisvastuu tarkoittaa, että eläkkeet maksetaan siinäkin tapauksessa, että työeläkelaitos joutuisi konkurssiin. Työeläke on yhtä turvallinen riippumatta siitä, missä laitoksessa se järjestetään.

Ulkomaiset suojajärjestelmät

Talletussuojarahaston suoja käsittää vain Suomessa toimiluvan saaneisiin talletuspankkeihin tehdyt talletukset. Vastaavasti Sijoittajien korvausrahaston suoja käsittää Suomessa toimiluvan saaneiden sijoituspalveluyritysten hallussaan pitämät asiakkaan rahat sekä rahoitusvälineet.

Suomessa toimivien ulkomaisten talletuspankkien ja sijoituspalveluyritysten sivukonttorien talletukset ja halussa pitämät rahavarat ja rahoitusvälineet kuuluvat kotivaltion suojajärjestelyjen piiriin. Euroopan Unionin ja Eta-alueeseen kuuluvien maiden suojan määrässä ja sen kattavuudessa voi olla eroja.

 

 

 

19.11.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.