Ylimmät laillisuusvalvojat valvovat viranomaisia ja muita julkista tehtävää hoitavia

Eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri valvovat, että viranomaiset ja virkamiehet sekä muut julkista tehtävää hoitavat noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Siten eduskunnan oikeusasiamies tai oikeuskansleri voi käsitellä vakuutusyritystä koskevan kantelun, joka koskee lakisääteistä vakuutusta, esimerkiksi lakisääteisen työeläkevakuutuksen, tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai potilasvakuutuksen korvauskäsittelyä.

Oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin valvontaan kuuluvat viranomaiset, virkamiehet ja muut henkilöt ja yhteisöt, jotka hoitavat julkisia tehtäviä. Valvontaan kuuluvat esimerkiksi yksityinen vakuutusyhtiö ja työttömyyskassa silloin, kun ne hoitavat lakisääteisiä vakuutuksia, kuten liikennevakuutuksia tai korvauksia. Oikeusasiamies tai oikeuskansleri ei voi puuttua liiketoimintaa harjoittavien yritysten, yksityisten ammatinharjoittajien tai yksityishenkilöiden menettelyyn eikä heidän välisiinsä oikeudellisiin kysymyksiin.

 

 

3.4.2014

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.