Tietosuojavaltuutettu

Tietosuojavaltuutettu valvoo, ohjaa ja tarkastaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta. Tietosuojavaltuutetun puoleen voi kääntyä henkilötietojen käyttöä, tarkastusoikeutta, virheenoikaisua, luovuttamista ja suojaamista koskevissa ongelmissa. Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on käsitellä ja ratkaista henkilötietojen ja luottotietojen käsittelyä koskevat asiat henkilötietolaissa ja luottotietolaissa säädetyllä tavalla.

Tietosuojavaltuutettu ohjaa ja neuvoo pyynnöstä rekisteröityjä ja rekisterinpitäjiä yksittäistapauksissa.

Jos rekisterinpitäjä ei noudata tietosuojavaltuutetun ohjausta, tietosuojavaltuutettu voi esimerkiksi saattaa lainvastaiseksi arvioimansa menettelyn tietosuojalautakunnan käsiteltäväksi. Lisäksi hän tekee ratkaisuja rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta. Tarkastusoikeuden toteuttamista tai tiedon korjaamista koskevissa asioissa päätökset ovat sitovia ja valituskelpoisia.

Muualla verkossa

 

 

3.4.2014

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.