Valtion oikeusaputoimistot

Valtion oikeusaputoimistoissa annetaan kaikenlaisia asianajopalveluja oikeusapuun oikeutetuille. Oikeusapua voidaan antaa sekä oikeudenkäyntiin liittyvissä asioissa että muissa asioissa.

Oikeusapua voivat saada Suomessa asuvat henkilöt. Asiakkaan käyttövarojen ja talletusten perusteella määräytyy, saako oikeusapua ilmaiseksi vai omavastuuta vastaan. Oikeusapua ei anneta yhtiöille tai yhteisöille. Elinkeinonharjoittaja voi saada oikeusapua elinkeinotoimintaa koskevassa tuomioistuinasiassa. Muussa elinkeinotoimintaansa liittyvässä asiassa apua voi saada vain, jos siihen on erityistä syytä.

Valtion oikeusaputoimistot antavat neuvoja oikeudellisissa ongelmissa ja laativat oikeudellisia asiakirjoja, kuten oikeudenkäyntikirjelmiä ja valituksia. Valtion oikeusaputoimistossa työskentelevän lakimiehen virkanimike on julkinen oikeusavustaja. Julkiset oikeusavustajat voivat toimia myös avustajina oikeudenkäynnissä.

Oikeudenkäyntiasiat

Oikeudenkäyntiasioissa asianosainen tarvitsee yleensä avukseen asiantuntevan avustajan, esimerkiksi syytettynä puolustamaan häntä tai kantajana nostamaan kanteen. Jos asia kuitenkin on sen laatuinen, että hakija kykenee itsekin hoitamaan sen, ei avustajaa tuomioistuinkäsittelyyn myönnetä.

Asiakas voi valita, haluaako hän oikeudenkäynnissä avustajakseen julkisen oikeusavustajan vai yksityisen avustajan.

Jos asiakkaalla on oikeusturvavakuutus, josta asian kulut voidaan korvata, oikeusapua ei yleensä myönnetä.

Muut kuin oikeudenkäyntiasiat

Oikeudenkäyntien ohella oikeusapuun kuuluvat myös muut asianajopalvelut, esimerkiksi oikeudellinen neuvonta, vastapuolen kanssa käytävät sovintoneuvottelut, perunkirjoitukset, avustaminen osituksessa ja perinnönjaossa, asiakirjojen laadinta ja valitusten teko.

Oikeusapuna muita asianajopalveluja antavat vain julkiset oikeusavustajat, eivät yksityiset avustajat.

Ulkomailla hoidettavissa asioissa oikeusapu kattaa oikeudellisen neuvonnan.

Oikeusapuohjauksesta saa ajoissa apua ongelmiin

Oikeusapuohjauksella pyritään siihen, että ihmiset löytävät apua oikeudellisiin ongelmiinsa ajoissa, ennen kuin ne kehittyvät vaikeiksi hallita. Neuvojan kanssa voi pohtia, onko syytä kääntyä lakimiehen puoleen vai voiko jokin viranomainen tai muu taho olla avuksi. Puhelimessa kerrotaan, mistä asiasta löytyy lisätietoa ja esimerkiksi sen hoitamista helpottavia lomakkeita. Puhelinpalvelussa kysyjää ohjataan eteenpäin asian selvittämisessä. Palvelussa ei kuitenkaan anneta vastauksia oikeudellisiin ongelmiin. Puhelimeen vastaavat oikeusaputoimistojen kokeneet sihteerit.

Oikeusapuohjauksen yhteystiedot löytyvät sivun oikean reunan Muualla verkossa -osiosta.

 

Muualla verkossa

 

3.4.2014

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.