Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä kuluttaja-asiamies

Kilpailu- ja kuluttajaviraston1 tehtävät kuluttaja-asioissa liittyvät muun muassa kuluttajan taloudellisen ja oikeudellisen aseman turvaamiseen sekä markkinoiden toimivuuden varmistamiseen. Virastossa hoidetaan myös kuluttaja-asiamiehen valvontatehtävät.

Kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajan taloudelliseen turvallisuuteen liittyviä menettelyitä kuluttajansuojalain ja myös mm. maksupalvelulain nojalla. Kuluttaja-asiamiehen tehtävänä on osaltaan valvoa rahoitus- ja vakuutuspalvelujen markkinointia ja sopimusehtojen kohtuullisuutta. Rahoituspalveluihin luetaan muun muassa yksityistalouksien sijoitustoiminta eri muodoissaan. Vakuutuspalveluihin kuuluvat paitsi vakuutusten myynti, myös vakuutuksen hoito- ja korvauspalvelut.

Kuluttaja-asiamies voi myös harkintansa mukaan avustaa yksittäistä kuluttajaa tuomioistuimessa, tehdä ryhmävalituksen kuluttajariitalautakuntaan tai nostaa ryhmäkanteen.

Kuka tahansa – kuluttaja, yrittäjä tai viranomainen – voi tehdä kuluttaja-asiamiehelle ilmoituksen esimerkiksi virheellisestä tai harhaanjohtavasta markkinoinnista tai sopimusehdoista.

Euroopan kuluttajakeskus

Euroopan kuluttajakeskus toimii Kilpailu- ja kuluttajavirastossa osana Eta-maiden kuluttajaviranomaisten verkostoa (European Consumer Centres network), jonka tehtävänä on edistää kuluttajansuojan toteutumista kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisessä rajat ylittävässä kaupassa Euroopan sisämarkkinoilla.

Euroopan kuluttajakeskus antaa opastusta ja asiantuntemusta rajat ylittävän kaupan kuluttajakysymyksiin ja tarvittaessa selvittely- ja sovitteluapua ristiriitatilanteisiin, joita kuluttajalla on toisessa Eta-maassa sijaitsevan elinkeinonharjoittajan kanssa. Kuluttajakeskus käyttää selvittelyssä ja sovittelussa apunaan verkoston muissa maissa sijaitsevia sisartoimistojaan. Rajat ylittävän kaupan asioissa, kuten muissakin kuluttaja-asioissa, kuluttajan kannattaa ensimmäisenä olla yhteydessä kuluttajaneuvojaan.

Suomessa toiminnan rahoittavat Suomen valtio ja Euroopan komissio.

1Kilpailuvirastosta ja Kuluttajavirastosta muodostettiin vuoden 2013 alussa uusi virasto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV). 

 

 

19.9.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.