Kuluttajaneuvonta

Kuluttajaneuvonta avustaa ja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa sekä antaa kuluttajille ja yrityksille tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista, muun muassa virheen hyvityksestä, sopimuksista ja maksamisesta.

Neuvojalta saa opastusta ja riitatilanteessa sovitteluapua. Neuvojat eivät kuitenkaan käsittele arvopaperi- ja osakekauppoja eivätkä yksityisten henkilöiden välisiä tai elinkeinonharjoittajien välisiä riitatilanteita.

Kuluttajaneuvonnan palvelu on maksutonta.

Neuvojan kanssa voi asioida puhelimitse, sähköisesti tai neuvonnan toimipisteissä.  Linkki kuluttajaneuvonnan yhteystietoihin löytyy tämän sivun oikeasta reunasta.

Kuluttajaneuvonta on säädetty laissa maistraattien tehtäväksi. Kuluttajaneuvonnan toimipisteitä on noin 30 maistraatissa, ja niissä työskentelee noin 80 kuluttajaoikeusneuvojaa. Kuluttajaneuvonnan johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat Kuluttajavirastolle.

Muualla verkossa

 

 

3.4.2014

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.