Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn vakuutuslautakunta ja Sijoituslautakunta

Vakuutuslautakunta ja Sijoituslautakunta toimivat Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä. Lautakunnat voivat antaa suositusluonteisen ratkaisun asiakkaan vakuutussuhdetta koskevissa erimielisyystapauksissa. Lautakunnat käsittelevät vakuutussuhteeseen perustuvia, lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista koskevia erimielisyyksiä. Ratkaisusuositusta voi pyytää vakuutuksenottaja, vakuutettu, vahinkoa kärsinyt, edunsaaja tai asianomainen vakuutusyhtiö. Vakuutuslautakunta käsittelee myös yritysten ja ammatinharjoittajien vakuutusasioita.

Vakuutuslautakunta käsittelee vapaaehtoisia vakuutuksia koskevia asioita, mutta ei lakisääteisiä vakuutuksia koskevia asioita kuten työtapaturma- ja potilasvakuutusasioita (poikkeuksena eräät liikennevakuutusasiat) eikä sellaisia ulkomaisia vakuutusyhtiöitä koskevia asioita, joilla ei ole sivuliikettä Suomessa.

Sijoituslautakunta käsittelee vakuutussopimuslain mukaisia sijoitusvakuutuksia koskevia palveluntarjoajan ja ei-ammattimaisen asiakkaan välisiä asioita. Sijoitusvakuutuksia ovat säästöhenkivakuutukset, kapitalisaatiosopimukset ja vapaaehtoiset yksilölliset eläkevakuutukset.

Asian käsittely

Vakuutusasioissa oikea valitustapa ja valitusaika ilmenevät vakuutusyhtiön päätökseen liitetystä muutoksenhakuohjeesta. Valitus Vakuutuslautakunnalle tai Sijoituslautakunnalle tehdään aina kirjallisesti. Ratkaisusuosituksen pyytäminen vakuutuslautakunnalta on maksutonta.

Ratkaisu

Lautakunnan antama ratkaisu on luonteeltaan suositus eikä siitä voi valittaa. Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen voi kuitenkin saattaa siihen liitetyn muutoksenhakuohjeen mukaisesti yleisen alioikeuden ratkaistavaksi.

Toiminta

Vakuutuslautakunta ja Sijoituslautakunta toimivat Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta on finanssialan sopimuspohjainen asiakasorganisaatio, jonka sopijaosapuolia ovat Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Finanssivalvonta ja Finanssiala ry.

Yhteystiedot

www.fine.fi

Vakuutuslautakunta
Porkkalankatu 1
00180 HELSINKI

puhelin 09 6850 120 (maanantaista torstaihin klo 10–16)
fax 09 6850 1220

sähköposti: info(at)fine.fi

Muualla verkossa

 

 

12.2.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.