Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta käsittelee ensimmäisenä muutoksenhakuasteena lakisääteisen työttömyysvakuutuksen piiriin kuuluvia valitusasioita. Valitus voi koskea esimerkiksi ansiopäivärahaa, vuorottelukorvausta tai työttömyyskassan jäsenyyttä.

Asian käsittely

Muutoksenhausta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan säädetään työttömyysturvalaissa. Päätökseen on liitetty muutoksenhakuohje, jonka mukaisesti valituksen tekemisessä ja toimittamisessa tulee toimia. Valitus tehdään kirjallisesti. Asian käsittely sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnassa on maksutonta.

Ratkaisu

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta on työttömyysturva-asioiden ensimmäinen muutoksenhakuaste. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen haetaan muutosta vakuutusoikeudelta, joka on työttömyysturva-asioissa ylin oikeusaste.

Toiminta

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toiminta riippumattomana muutoksenhakulautakuntana perustuu lakiin sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta (1299/2006).

Muualla verkossa

 

 

22.12.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.