Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta käsittelee ensimmäisenä muutoksenhakuasteena lakisääteisen työeläkevakuutuksen piiriin kuuluvia valitusasioita.

Asian käsittely

Muutoksenhausta Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan säädetään työntekijän eläkelaissa. Valituksen tekemistä koskevat keskeisimmät asiat kerrotaan eläkelaitoksen antamaan päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa. Asian käsittely työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa on maksutonta.

Ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta on lakisääteisen työeläkevakuutuksen osalta ensimmäinen muutoksenhakuaste. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen haetaan muutosta vakuutusoikeudelta, joka on työeläkeasioiden ylin oikeusaste.

Toiminta

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan toiminta riippumattomana muutoksenhakulautakuntana perustuu työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettuun lakiin (677/2005).

Muualla verkossa

 

 

3.4.2014

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.