Yleinen tuomioistuin

Yksityisoikeudellisessa riita-asiassa oikeudellisesti sitovan ratkaisun voi antaa ainoastaan tuomioistuin. Tällaiset riita-asiat koskevat usein sopimuksen sisältöä ja tulkintaa tai sitä, onko valvottava velvollinen maksamaan vahingonkorvausta.

Näissä tilanteissa voi tarvittaessa kääntyä oman paikkakunnan julkisen oikeusavustajan tai muun oikeudellisen asiantuntijan puoleen.

Oikeudenkäynnin kustannukset muodostuvat oikeudenkäyntimaksusta, oikeudenkäyntiavustajan palkkiosta ja todistajalle maksettavista korvauksista.

Muualla verkossa

 

 

14.8.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.