Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta käsittelee lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvia valituksia, jotka on tehty vakuutuslaitoksen lakisääteistä tapaturmavakuutusta koskevista päätöksistä. Päätökset koskevat lähinnä työtapaturmia, ammattitauteja, maatalousyrittäjien työvahinkoja sekä varusmiesten sotilastapaturmia ja palvelussairauksia. Lautakunta ei käsittele yksityistä tapaturmavakuutusta koskevia asioita. Nämä asiat käsitellään Vakuutuslautakunnassa. 

Asian käsittely

Muutoksenhausta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan säädetään tapaturmavakuutuslaissa (609/1948) ja 1.1.2016 alkaen työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015). Valituksen tekemistä koskevat keskeisimmät asiat mainitaan vakuutuslaitoksen antamaan päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa. Asian käsittely tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa on maksutonta.

Ratkaisu

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on lakisääteisen tapaturmavakuutuksen osalta ensimmäinen muutoksenhakuaste. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen haetaan muutosta vakuutusoikeudelta. Vakuutusoikeuden päätökseen voi tietyissä tilanteissa hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta. 

Toiminta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan toiminta riippumattomana muutoksenhakulautakuntana perustuu tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annettuun lakiin (1316/2010).

 

 

12.2.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.