Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn sijoituslautakunta

Sijoituslautakunta toimii Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä. Sijoituslautakunta voi antaa suositusluonteisen ratkaisun asiakkaan ja sijoituspalveluja tarjoavan yrityksen välisessä erimielisyystilanteessa. Erimielisyys voi koskea esimerkiksi lain, viranomaismääräysten, hyvän arvopaperimarkkinatavan tai sopimusehtojen soveltamista taikka palveluntarjoajan menettelyä. Lautakunta ei käsittele ammattimaisten asiakkaiden lausuntopyyntöjä.

Asian käsittely

Valitus sijoituslautakunnalle tehdään aina kirjallisesti. Ratkaisusuosituksen pyytäminen sijoituslautakunnalta on maksutonta.

Ratkaisu

Lautakunnan antama ratkaisu on luonteeltaan suositus eikä siitä voi valittaa. Asiakkaan ja palveluntarjoajan välisen erimielisyyden voi kuitenkin saattaa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi.

Toiminta

Sijoituslautakunta toimii Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta on finanssialan sopimuspohjainen asiakasorganisaatio, jonka sopijaosapuolia ovat Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Finanssivalvonta ja Finanssiala ry.

Yhteystiedot

www.fine.fi

Sijoituslautakunta
Porkkalankatu 1
00180 HELSINKI

puhelin 09 6850 120 (maanantaista torstaihin klo 10–16)
fax 09 6850 1220

sähköposti: info(at)fine.fi

Muualla verkossa

 

 

12.2.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.