Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn pankkilautakunta

Pankkilautakunta toimii Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä. Pankkilautakunta voi antaa suositusluonteisen ratkaisun asiakkaan pankkisuhdetta koskevissa erimielisyystapauksissa. Nämä erimielisyydet voivat koskea esimerkiksi lain, viranomaismääräysten, hyvän pankkitavan tai sopimusehtojen soveltamista taikka pankin menettelyä. Valituksia voivat tehdä kuluttajat, pienyrittäjät ja muut niihin verrattavat asiakkaat.

Asian käsittely

Valitus pankkilautakunnalle tehdään aina kirjallisesti. Ratkaisusuosituksen pyytäminen pankkilautakunnalta on maksutonta.

Ratkaisu

Lautakunnan antama ratkaisu on luonteeltaan suositus eikä siitä voi valittaa. Asiakkaan ja palveluntarjoajan välisen erimielisyyden voi kuitenkin saattaa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi.

Toiminta

Pankkilautakunta toimii Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta on finanssialan sopimuspohjainen asiakasorganisaatio, jonka sopijaosapuolia ovat Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Finanssivalvonta ja Finanssialan Keskusliitto.

Yhteystiedot 

www.fine.fi

Pankkilautakunta
Porkkalankatu 1
00180 HELSINKI

puhelin 09 6850 120 (maanantaista torstaihin klo 10-16)
fax 09 6850 1220

sähköposti: info(at)fine.fi

 

 

Muualla verkossa

Pankkilautakunta

Ratkaisutietokanta

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE):
Hyvä finanssitapa lautakuntakäytännössä

 

 

16.1.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.