Ratkaisusuositus riippumattomilta lautakunnilta ja muutoksenhaku

Ongelmatilanteessa kannattaa aina ensin kääntyä palveluntarjoajan puoleen ja yrittää löytää ongelmaan yhteinen ratkaisu. Jos ongelma ei kuitenkaan ratkea, riita-asia voidaan monissa tapauksissa viedä muutoksenhakulautakunnan tai ratkaisusuosituksia antavan lautakunnan käsiteltäväksi. Nämä lautakunnat ovat palveluntarjoajasta riippumattomia toimielimiä.

Ratkaisusuosituksen antavat lautakunnat

Ratkaisusuosituksia antavia lautakuntia ovat Vakuutuslautakunta, Pankkilautakunta, Sijoituslautakunta, kuluttajariitalautakunta, liikennevahinkolautakunta ja potilasvahinkolautakunta. Ratkaisusuosituksia antavien lautakuntien suositukset eivät ole juridisesti sitovia eikä niistä voi valittaa. Näissä tapauksissa asia voidaan yleensä ratkaista lopullisesti yleisessä tuomioistuimessa.

Muutoksenhakulautakunnat

Muutoksenhakulautakuntia ovat tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta ja sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta. Muutoksenhakulautakunnat ovat ensimmäinen muutoksenhakuaste. Niiden antamaan päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta vakuutusoikeudelta.

Korvauspäätöksen liitteenä on muutoksenhakuohje

Jos palveluntarjoaja on antanut sinulle kirjallisen päätöksen ja liittänyt siihen muutoksenhakuohjeen, toimi ohjeen mukaisesti.

 

 

 

12.2.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.