Liikennevahinkolautakunta

Liikennevahinkolautakunta antaa suositusluonteisen lausunnon lakisääteisen liikennevakuutuksen korvausta koskevassa asiassa. Lausuntopyynnön voi tehdä muun muassa vakuutuksen ottaja, vahinkoa kärsinyt tai muu korvaukseen oikeutettu taikka vakuutusyhtiö.

Liikennevahinkolautakunta voi antaa lausuntoja vain lakisääteisen liikennevakuutuksen korvauksia koskevissa asioissa. Vapaaehtoista autovakuutusta koskevia korvauserimielisyyksiä käsittelevät Kuluttajariitalautakunta sekä Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimiva Vakuutuslautakunta.

Asian käsittely

Liikennevahinkoa koskeva korvausasia saatetaan vireille laatimalla vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiö antaa korvauspäätöksensä yhteydessä muutoksenhakuohjeet, joissa kerrotaan, miten korvausasiassa voi pyytää lausuntoa liikennevahinkolautakunnalta. Asian käsittely liikennevahinkolautakunnassa on maksutonta.

Ratkaisu

Liikennevahinkolautakunnan antamat lausunnot korvauskysymyksissä ovat suositusluontoisia eikä niistä voi valittaa. Vakuutuslaitoksen tekemä korvauspäätös on saatettavissa yleisen alioikeuden tutkittavaksi korvauspäätöksessä olevien muutoksenhakuohjeiden mukaisesti. Laissa liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta säädetään kuitenkin, että ko. lain perusteella tehdyistä  päätöksistä valitetaan  vakuutusoikeuteen.

Toiminta

Liikennevakuutuslautakunnan toiminta perustuu lakiin liikennevahinkolautakunnasta (441/2002) ja asetukseen liikennevahinkolautakunnasta (551/2002).

Muualla verkossa

 

 

3.4.2014

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.