Kuluttajariitalautakunta

Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä riita-asioissa, jotka koskevat esimerkiksi koti-, auto- tai tapaturmavakuutusta tai pankkipalveluja.

Kuluttajariitalautakunnan tehtäviin ei kuitenkaan kuulu käsitellä

  • arvopapereita (eli osakkeita, rahasto-osuuksia tai obligaatioita) koskevia asioita (katso Sijoituslautakunta)
  • sijoitussidonnaisia vakuutuksia koskevia asioita (katso Sijoituslautakunta, jonka toimivalta vakuutusasioissa on muutoinkin Kuluttajariitalautakunnan toimivaltaa laajempi; Kuluttajariitalautakunta ei käsittele valituksia, jotka ovat käsittelyssä tai jotka on jo käsitelty Vakuutuslautakunnassa tai Sijoituslautakunnassa)
  • lakisääteistä vakuutusta (esimerkiksi liikennevakuutusta tai lakisääteisestä tapaturma- ja eläkevakuutusta) tai työntekijän ryhmähenkivakuutusta
  • sellaisia vastuuvakuutuksia, joissa ei ole kysymys kuluttaja-asiasta: vakuutuksen pitää olla selkeästi kuluttajan ottama tai vahingon pitää olla aiheutunut kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan sopimustilanteessa.

Asian käsittely

Ohjeet valituksen tekemiseen ja tulostettavat valituslomakkeet löytyvät kuluttajariitalautakunnan verkkopalvelusta. Valituksen käsittely kuluttajariitalautakunnassa on maksutonta. Osapuolet vastaavat pääsääntöisesti itse niistä kuluista, joita asian selvittämisestä aiheutuu. Puhelinsoitot, kirjeiden postitus ja asiakirjojen, esimerkiksi laskujen, kopiointi ovat tyypillisiä asianosaisille aiheutuvia kuluja. Kulut ovat yleensä paljon pienemmät kuin oikeudenkäynnissä.

Ratkaisu

Kuluttajariitalautakunnan päätökset ovat suosituksia. Erimielisyyden voi kuitenkin saattaa yleisen alioikeuden tutkittavaksi.

Toiminta

Kuluttajariitalautakunnan toiminta puolueettomana ja riippumattomana asiantuntijaelimenä perustuu lakiin kuluttajariitalautakunnasta (8/2007) ja asetukseen kuluttajariitalautakunnasta (188/2007). Lautakunnan jäsenet edustavat tasapuolisesti kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia. Lautakunnan toiminta kustannetaan valtion tulo- ja menoarviosta.

Muualla verkossa

 

 

12.2.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.