Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta auttaa vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasiakkaita ongelmatilanteissa ja selvittää heidän valitusasioitaan. Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan puoleen voi kääntyä, jos esimerkiksi vakuutusyhtiöstä on tullut kielteinen korvauspäätös, tai jos pankin tai sijoituspalveluyrityksen menettely ei tyydytä. Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan sopijaosapuolia ovat Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Finanssivalvonta ja Finanssiala ry.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan palvelut ovat maksuttomia. Ensimmäinen yhteydenotto käy yleensä parhaiten puhelimitse, ja suuri osa tiedustelu- ja valitusasioista voidaan hoitaa kokonaan puhelimitse. Jos selvitystyö ei johda tulokseen, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta kertoo, mitä menettelytapoja asiakkaalla on käytettävissään erimielisyyden ratkaisemiseksi.

Vakuutus- ja rahoitusneuvontaa saa myös ennen palvelun tai tuotteen ostamista. Asiakkaille annetaan tietoa lainsäännöksistä, sopimusehdoista, finanssialan menettelytavoista sekä oikeustapauksista.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan toimiala

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta neuvoo vakuutus- ja eläkeasioissa kuluttajia, pienyrittäjiä ja muita niihin verrattavia asiakkaita. Neuvonnan piiriin kuuluvat vapaaehtoiset esine- ja henkilövakuutukset, lakisääteinen tapaturmavakuutus, liikennevakuutus, potilasvakuutus ja ympäristövakuutus sekä eläkesäätiöiden ja eläkekassojen lisäeläkevakuutukset ja vakuutuskassojen sairausvakuutusasiat.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ei käsittele lakisääteistä eläkevakuutusta, lakisääteistä sairausvakuutusta tai työttömyysvakuutusta koskevia asioita.

Pankkiasioissa toimisto neuvoo pankkien asiakkaina olevia yksityishenkilöitä ja pienyrittäjiä.

Arvopaperiasioissa toimisto neuvoo ei-ammattimaisia sijoittajia sijoituspalvelun tarjoamista koskevissa asioissa. Tällaisia asioita ovat muun muassa arvopaperinvälitys, sijoitusneuvonta, arvo-osuustiliasiat, omaisuudenhoito ja sijoitusrahastoasiat.

FINE antaa suositusluonteisia lausuntoja

FINEn vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja sen yhteydessä toimivat Vakuutuslautakunta, Pankkilautakunta ja Sijoituslautakunta antavat kirjallisen lausuntopyynnön perusteella suositusluonteisia lausuntoja asiakkaan ja palveluntarjoajan välisissä erimielisyystilanteissa. Lautakuntien ratkaisuihin voi tutustua Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan ratkaisutietokannoissa, joihin pääsee tämän sivun oikeasta reunasta.

Monissa vakuutus- ja pankkiasioissa lausuntoa voi myös pyytää kuluttajariitalautakunnalta, mutta nämä lautakuntakäsittelyt ovat vaihtoehtoisia: Vakuutuslautakunta ja Pankkilautakunta eivät ota käsiteltäväkseen sellaista asiaa, joka on vireillä kuluttajariitalautakunnassa. Kuluttajariitalautakunta ei käsittele lainkaan arvopaperiasioita (eli esimerkiksi osakkeita, osuustodistuksia tai obligaatioita) eikä sijoitussidonnaisia vakuutuksia koskevia asioita.

Ota yhteys Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEen

FINEn lautakunnat

 

12.2.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.